7 způsobů jak zabijete svou prezentaci

Jsou prezentéři, kteří vám pomohou dospat to, co jste v noci nestihli. Nebo jejich video vypnete hned po prvních 20 vteřinách. Často se bavíme na jejich účet, ale nikdo z nás k nim nechce patřit! Dnes se podíváme na…

7 nejdůležitějších chyb, kterými každý nezkušený prezentátor dokonale zabije vaši pozornost:

1. Chválí sám sebe a chlubí se tím, čeho už dosáhl

Margaret Thatcherová řekla: “Mít moc je jako být dámou. Pokud vám někdo musí říkat, že jí jste, pak jí nejste.” A já dodávám, že mnohem horší varianta je, když to navíc říká někdo sám o sobě.

Je v pořádku mít radost ze svých úspěchů a být si vědom svých kvalit. Pokud se na ně někdo zeptá, pak je na místě odpovědět a pochlubit se tím, z čeho máte takovou radost. Ale začít prezentaci samochválou je zabiják. Začne-li někdo hned ze startu mluvit o sobě, spáchal veřejnou řečnickou sebevraždu a současně otrávil 90% posluchačů. Každý dobrý prezentér ví, že ti lidé nepřišli proto, aby si poslechli, jak je skvělý. Přišli proto, aby se něco dozvěděli.

Má-li někdo potřebu vynášet veřejně na světlo své úspěchy a očekává-li pocty, pak ať to alespoň dělá chytře. Může to prohodit “jen tak” mezi připravenou řečí. Uvést vhodný konkrétní příklad ze svého života, na kterém bude každému jasné, že je vážně třída.

2. Mluví dlouho v kuse

Určitě už jsme někde slyšeli, že naše schopnost někoho v kuse prezentacesledovat je časově omezená. Naše pozornost odpadá většinou za 15 až 20 minut. Nezapojí-li řečník aktivně své posluchače do přednášky, bude pro ně “uspávačem hadů”.

V praxi to znamená, že potřebuje klást publiku chytré otázky, které zaujmou a budou posluchače nutit přemýšlet. Dobrý řečník sleduje, rozkládá a zase skládá paradigmata svých posluchačů. Ví, že jeho přednáška se neodehrává na tabuli nebo na podiu, ale v hlavách jeho publika!

3. Špatně odhadne své publikum

Pokud přednášející neumí dobře poznat své publikum, může být pro ně buď nesrozumitelný nebo nudný. Když nemá dostatek informací, neví ke komu mluví. Často ho mohou jehe vlastní paradigmata přivést na zcestí. Chyba je, když nedává pozor na signály, které k němu publikum vysílá. Neptá se. Nezjistí si očekávání. Nemá připravené trefné poznámky, na kterých si otestuje, čemu se posluchači zasmějí a čemu ne, aby zjistil, jak k nim má mluvit.

4. Mluví “do blba”

To znamená, že nemá oční kontakt. I když prezentér stojí ve světlech reflektorů a nemá šanci rozpoznat konkrétní výraz jednotlivých pohledů, vždy se má dívat lidem do tváří. Nikdy by neměl koukat přes sál na protější zeď nebo se otáčet čelem k prezentaci, která se za ním promítá. Zkušený řečník ví, že musím mluvit ke konkrétním lidem. V sále, kde sedí 200 a více lidí sice nemůže mít oční kontakt s každým zvlášť, ale své pohledy by měl rozdávat všemi směry.

5. Chybí emoce

Prezentace je suchopárná. Neodsýpá. Negraduje. Řečník se neumí usmívat do publika. Není-li dobrý herec a neumí-li před publikem prožít a ztvárnit různé emoce (zvlášť, když vypráví příběh), je to nuda. Navíc musí pamatovat na to, že aby jeho zklamání nebo radost dolehly i na posluchače, kteří ten příběh nezažili, musí trochu přehánět a přehrávat. Teprve pak s ním mohou lidé sdílet jeho nadšení nebo zklamání.

6. Neumí uspokojit očekávání

Když neví, co od něj lidé očekávají, nemůže jim to ani dát. Klíčovou součástí naplněných očekávání je příprava a správná propagace. Dobrý prezentér neslibuje nic, co ve skutečnosti neřekne. Je-li v časovém presu, od čehož by mu měla dobrá příprava pomoci, stejně by měl říct vše, co předem deklaroval. I kdyby ve zkrácené formě, i za tu cenu, že třeba přetáhne, ale nesmí to přejít bez povšimnutí. Každý účastník by měl v ideálním případě odcházet s pocitem “Jo! To je to, co jsem hledal. Přesně tohle jsem potřeboval!”

7. Je arogantní a projevuje nulovou empatii

Každý řečník a prezentér dostal z publika hloupou otázku. Nebo už podobnou věc vysvětloval tolikrát, že si ani neuvědomí, že mu vyklouzla jedovatá poznámka, která byla zcela zbytečná a mohla se druhého dotknout. Prezentér může působit arogantně, když se nezajímá, co se v druhých odehrává, a stačí mu, že on si řekl to svoje. Každý dobrý prezentér si čas od času sám sedne do řad posluchačů, aby okusil a zažil všechny kiksy přednášejících a mohl se z nich poučit, a nebo aby nasbíral novou inspiraci, jak dělat dobré prezentace!

Chcete-li vědět, jak udělat prezentaci, kde vám budou posluchači viset na rtech a nadšeně hltat každé vaše slovo, pak Prezentujte jako Ámos.

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

autorka a lektorka Školy seznamování. Pomáhám lidem s komunikací a navazováním kontaktů pro jejich práci, obchod, i soukromé vztahy. Díky tomu lidé snadněji rozumí svému okolí a vytvářejí ty správné kontakty. Tak roste jejich vliv, respekt i sebevědomí. Zlepšují a prohlubují vztahy. Jsou celkově úspěšnější.

Komentujte. Vaše názory mne zajímají.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.