Před lety jsem četla výsledky jednoho univerzitního výzkumu o tom, z čeho mají lidé největší strach. Měli na výběr z několika desítek situací. Jejich úkol byl obodovat je od jedné do deseti, z čeho mají v životě největší hrůzu, co je děsí. Jak to dopadlo?

Druhý největší strach

Na druhém místě byl strach z mluvení před lidmi, na čtvrtém místě byl strach z navazování kontaktů s novými lidmi. Jen pro dokreslení uvádím, že na prvním místě byl strach z uhoření zaživa!
Překvapilo mě to! Proč je tomu tak? Začala jsem zkoumat, čeho konkrétně se lidé bojí.

10 nejčastějších starostí, které brání lidem v komunikaci

  1. pochybují o sobě, srovnávají se s ostatními, mají slabé sebevědomí
  2. myslí si, že neví o čem se s lidmi bavit, jak najít společné téma, kterým zaujmou
  3. příliš řeší, čím vhodně začít a ukončit rozhovor, tak dlouho se zabývají tím, jak mají nového člověka oslovit, až propásnou příležitost
  4. jsou přesvědčeni, že nezvládnou udělat na lidi dobrý dojem a navázat vztah
  5. přejí si budovat svoje dobré jméno, ale jsou příliš povrchní
  6. jsou nervózní, přehnaně se zaměřují sami na sebe
  7. bojí se odmítnutí
  8. připadají si divně, když si mají říct o kontakt
  9. nechtějí obtěžovat, vtírat se a trápí je, co mají dělat, aby byl rozhovor oboustranně příjemný a nepůsobil nuceně
  10. bojí se konfliktu, jak elegantně zvládnout komunikaci, i když se svým protějškem nesouhlasí

Důvěrně to také znám

Když jsem se otočila o několik let zpět, bylo mi to tak povědomé. Splňovala bych každý bod. Přitom jsem si ve skutečnosti myslela, že s komunikací nemám problém. Nebála jsem se stoupnout si před plnou aulu a z parta dát několikaminutový proslov nebo začít s někým jen tak mluvit, když jsem měla náladu nebo byla vhodná situace. Problém nastal v okamžiku, kdy jsem se chtěla seznamovat, když mi o něco šlo. Když jsem daného člověka vnímala výš než sebe. Když mě ovládl pocit samoty a sebelítosti. Když se mi nějaké navazování kontaktu nepovedlo. Když jsem udělala prvních 8 telefonátů a zrovna narazila na sérii „negáčů“, nebylo jednoduché vytočit další číslo a zachovat si správný postoj.

Život nás někdy pořádně nakope do pozadí, ale to jsou ty nejlepší okamžiky, kdy se s každým kopancem posuneme o značný kus vpřed.

Pokud vám dva nebo více výše uvedených bodů připadá povědomých, je zbytečné, abyste se dále báli. Podívejte se na bezplatný video kurz Seznámit se je snadné (ZDE), který vám pomůže zlepšit vaše komunikační dovednosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.