Když fotky vyprávějí...

Když fotky vyprávějí…

Při pohledu na dobře zachycený okamžik do výjimečné fotografie můžeme ve svém srdci slyšet celé příběhy. Naše fantazie vykouzlí tajemné vyprávění, emoce vyvolají hluboké vzpomínky a my oblaženi tichým a přesto výmluvným dílem fotografa se můžeme na chvíli zasnít a kochat se jeho uměním. Mirka Křivánková je skvělý člověk s velkým srdcem, a také nadějná fotografka, která dokáže zachytit momenty obyčejného českého života naprosto netradičním způsobem… Číst dál

Video může  změnit váš život!

Video může změnit váš život!

Vnímáme, jak se rok za rokem mění náš život?
Internet, mobilní telefony, tablety a nejrůznější aplikace překopávají naše návyky a vstupují do lidského života tak nenápadně, že si to často ani neuvědomujeme. Před patnácti lety jste si mohli videem přilepšit o pár tisíc korun v pořadu „Neváhej a toč!“, dnes můžete díky videu vydělávat Číst dál

Rady pro špatného řečníka

Rady pro špatného řečníka

Každý, kdo stojí před publikem, ať je jím jeden zákazník nebo celý dav lidí, vždy má jen jediný cíl: VYHRÁT! Přesvědčit. Získat lidi na svojí stranu. Vzbudit zájem, vyprovokovat obecenstvo, aby přemýšlelo o tom, o čem vy chcete – to je umění PREZENTACE!

Na vás záleží! Vy rozhodujete! Vy vedete! Nenechte se nikým znemožnit. Staňte se skvělým řečníkem, obchodníkem a leaderem!

Nikdo nechce být “mužem bez potlesku”!

Role řečníka spočívá v:

  • přípravě projevu
  • přípravě sebe sama na projev
  • přípravě na samostatný přednes projevu

 

Dobrá příprava vám dává prostor improvizovat. Návod k dobré přípravě najdete ZDE.

5 rad, které pomohou při projevu

  1.  Mluvte svižně a s nadšením.
  2. Používejte krátké věty a jasné myšlenky.
  3. Kontrolujte svoji řeč těla.
  4. Udržujte oční kontakt s publikem.
  5. Usmívejte se.

 

Video “Prezidentský Power Point” velmi dobře ukazuje, že UMĚNÍ PREZENTOVÁNÍ JE VAŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODOU!

Dobře se bavte. :-)

MLM svléká lidi do naha

MLM svléká lidi do naha

Nejprovokativnější článek poslední doby

Více než 20 pádných důvodů proč by měl MLM dělat každý!

Co MLM dává? Čím vás obohatí? Proč se to vše nikde jinde nenaučíte tak jako v MLM?

Na trhu je mnoho různých firem, které o sobě tvrdí, že dělají síťový marketing. Pro účely tohoto článku budeme mluvit o skutečném MLM s kvalitními produkty a funkčním systémem.

1. Když ukážete někomu marketingový plán, máte ho jako na talíři. Je to jako kdybyste ho svlékli do naha! Přesně víte, jak má rád sám sebe. Nakolik si věří. V jakých paradigmatech žije. Jaká zažil životní zklamání. Jestli věří nebo nevěří lidem. Zda je ochotný učit se. Jestli je to pozér. Jak moc je myšlením vlevo. Jaké má sny. Jestli už vzdal svoje přání a cíle nebo je ochotný pro ně něco riskovat. Jak moc je pohodlný. Jestli je cílevědomý. Jaké jsou jeho schopnosti komunikovat s lidmi. Zda umí naslouchat. Zda má rád lidi a touží lidem sloužit a pomáhat.

2. Nikde jinde nepoznáte tolik lidi a natolik dobře jako v MLM. Setkáte se s lidmi z různých vrstev, různého vzdělání, náboženství, osobní filozofie, s různými motivy, návyky a postoji.

3. Lidé vás potřebují, jenom většina o tom ještě neví! Když jde někdo k doktorovi, jde tam s přesvědčením, že doktora potřebuje. Vy k druhým přicházíte s možností, jak můžou začít pracovat sami na sebe, pomáhat druhým, vést lidi k práci a zodpovědnosti, zajistit si finanční svobodu a mít více času na to, co je pro ně důležité.

Jedna z důležitých věcí, kterou vás MLM naučí, je otevírat lidem oči. Nemůžete druhé nutit, aby se změnili. Naučíte se s respektem jejich svobodné vůle mluvit tak, aby byli ochotní oči alespoň pootevřít. Vidět svět na chvíli novým pohledem. Jedině tak jim můžete pomoci. Kolik lidí toto umění ovládá? Každému by se hodilo! Každý, kdo ho ovládá, získává větší vliv. Tuto cennou dovednost vás naučí právě v MLM.

4. Naučíte se snít.

5. Získáte zdravé sebevědomí. Pochopíte, že „Ne.“ není o vás, ale o těch druhých. Prostě ještě nejsou připraveni. Všechno je o správném načasování a pro tyto lidi není správný čas.

6. Nastavíte si svoje hranice. Nenecháte se nikým vláčet. Nebudete nikomu ustupovat, měnit termíny.

7. Naučíte se po lidech citlivě chtít, aby udělali rozhodnutí. To je opět velké umění – dovést člověka k rozhodnutí.

8. Naučíte se respektu ke svobodné vůli všech.

9. MLM přehnaně sebevědomým a namyšleným lidem srazí hřebínek, když uvidí, jak s nimi někteří „chytráci“ jednají a že zase nejsou takoví borci, jak si mysleli a začnou být normální.

10. Nesebejistým zase pomůže, když uvidí, jak za nimi stojí jejich sponzor a tým, který jim chce pomoci, vede je, učí je a pomáhá jim.

11. Chudí uvidí, jak pestrý svět na ně čeká na cestě úspěchu. Že mají potenciál změnit svoji stávající finanční situaci.

12. Bohatí pochopí, kolik lidí potřebuje jejich pomoc. Kolik lidí každý měsíc žongluje s každou korunou, aby zaplatili všechny složenky.

13. Vzdělaní pochopí, že jejich tituly pro úspěch nehrají důležitou roli. Často budou s nadšením tleskat řečníkům na pódiu, kteří nemají ani dokončenou střední školu.14. Naučí vás trpělivosti s lidmi. S těmi, co si málo věří nebo se pomaleji učí.

15. Naučíte se přiměřené tvrdosti a ráznosti ve svém vystupování, protože nejste Armáda spásy.

mlm16. Díky MLM pochopíte, jak druzí lidé myslí. Hned, jak si s vámi někdo sedne ke stolu, po pár minutách nebo spíše vteřinách víte, kdo před vámi sedí. Jak s ním máte jednat. Okoukáte a intuitivně se naučíte všechny signály, které vysílá člověk, který se s vámi nechce bavit, nebo ten, kterého zajímá, co mu řeknete, ihned vidíte, zda je to člověk, který je nejistý, podezíravý, nechápající, nebo člověk rozhodný, sebevědomý a připravený jednat.

17. Budete nazpaměť znát všechny výmluvy a důvody, proč to nebo ono. Takže se už nenecháte od druhých vodit za nos. Obecně lépe prokouknete lež.

18. Budete vědět, po čem lidé touží. A budete mít nástroj, kterým si můžou své sny splnit.

19. Naučíte se prezentovat. Budete umět mluvit k lidem, dotýkat se jejich srdce.

20. Získáte potřebné vůdčí schopnosti.

21. Budete myslet nezávisle. Rozšíříte si neuvěřitelným způsobem obzory. Každý den budete mít u stolu nové a nové lidi.

22. Získáte si respekt, nové přátele, finanční svobodu.

23. Pocítíte jaké to je, když máte kolem sebe lidi, kteří vás podrží, kteří se vás zastanou, kteří pracují, protože vám věří a chtějí společně s vámi růst.

24. Uvědomíte si, že když druzí mluví negativně na vaši adresu, mluví ve skutečnosti sami o sobě.

reklama-sponzorovaciprocesodadoz-leaderboard-750x100