6 tipů co dělat, aby vás partner neopustil

Ve vašem vztahu už to není ono? Předejděte chybám těch, kterým se vztah už rozpadl, a přečtěte si rady, díky kterým vás partner neopustí.

Představte si váš vztah jako společné bankovní konto

Víte, co je bankovní konto a jak funguje. Když na něj pravidelně vkládáte peníze, můžete je používat a mohou vám sloužit. Stejně tak to je i s vámi. Každý člověk má takzvané citové konto, které vyjadřuje rozsah důvěry v konkrétních vztazích.
Čestné, zdvořilé jednání, pochopení, naslouchání a spolehlivost jsou chováním, které vkládá vysoký kredit do jakéhokoliv vztahu.
Nezdvořilé chování bez respektu a pochopení, bez naslouchání, plné přerušování, zesměšňování, neustálé slovní napadání a zpochybňování, zastrašování, manipulace jsou spolehlivé způsoby, jak přivést vzájemné citové konto do mínusu.

Přispívat musíte ustavičně

V každém vztahu a v těch dlouhodobých kontozvlášť je nezbytné neustále přispívat na vzájemné citové konto různými projevy lásky a laskavosti. Například v dnešní době jste svědky manželství, ve kterých se manželé snaží zařídit si život po svém a navzájem se tolerovat. Jenže to nestačí. To není vztah! Pokud oba partneři postupně a pravidelně nepřispívají a neudržují vysoký kredit na citovém kontě, pak se vztah zhoršuje. Věci v životě buď rostou nebo uvadají. Citové vyčerpání vede až k vzájemné nesnášenlivosti a nenávisti.
Vztahy s lidmi, se kterými jste v pravidelném kontaktu potřebují vklady na citové konto častěji než s lidmi, se kterými se vidíte jednou za čas. Často z nich totiž automaticky čerpáte, aniž byste si to uvědomovali. K tomu, abyste mohli ve vztazích úspěšně komunikovat o různých citlivých tématech, musí mít vaše vzájemné citové konto vysoký zůstatek.

Usmíření a náprava nesmí chybět

usmireniMáte-li za sebou byť i malý konflikt či lehčí hádku, vždy se usmiřte. Ideálně ještě ten den věc uzavřete, aby mezi vámi neležela přes noc a ráno jste se neprobudili zpátky do hádky. A už vůbec nikdy nenechávejte problém jen tak vyšumět. Nevyšumí! Zavrtá se hluboko do podvědomí a vznikne další spouštěč k hádkám.
Pokud jste udělali nějakou chybu, omluvte se. Hádají-li se lidé, pak vznikají chyby na obou stranách. Pro dobrý partnerský vztah je nezbytné naučit se omlouvat!

Růst společně

V milujících a stabilních vztazích se lidé vzájemně učí laskavosti, trpělivosti, zdvořilosti, štědrosti, upřímnosti, pokoře a odpuštění. Bez těchto vlastností a jejich správného pochopení a uchopení, budou sebe i druhé opakovaně zraňovat.
Oba partneři jsou nedokonalí. Vztah má být místem společného růstu. Je možné, že si vzájemně způsobíte nějaká trápení, ale vaše láska je tím, co vás posune dál. To, že druhého přijímáte celého, takového jaký je, a jste schopni se mu zcela odevzdat, je umění, které pomáhá vztahu se vyvíjet, rozkvétat. Přivede vás k hlubšímu sdílení a pochopení, učí vás milovat.

Láska je produktem toho, co děláte

Milovat je sloveso. Je to aktivní proces. Je to činnost, něco co děláme. Láska je podstatné jméno, je plodem aktivní činnosti milovat. Tím, že milujete, vzniká láska. Projevem lásky je cit, který prožíváte, to co cítíte. Budete-li se na svůj život dívat prostřednictvím „brýlí“, které nám nasazují hollywoodské filmy a romantické knihy, budete přesvědčeni, že za své pocity nenesete zodpovědnost. A že to, co určuje vaše chování, jsou pouze vaše pocity. Skutečný život není romantický film. Opravdový vztah není stav, kdy se budete padesát let vznášet na růžovém obláčku, prožívat stále stejné vzrušení jako na začátku. Skutečný vztah obnáší spoustu práce. Láska je hodnota udržovaná láskyplnými činy. Pokud vaše pocity řídí vaše chování, je to jen proto, že jste rezignovali ze své vlastní zodpovědnosti a dovolujete svým pocitům, které, jak víte, mohou být velmi proměnlivé, vás vést. Vy rozhodujete o svém životě, můžete si volit a podřídit své pocity svým hodnotám.

Jak se vytváří vztah?

Můžete začít malými vklady. Využijte příležitosti a udělejte vůči druhému drobné projevy laskavosti. Ukažte lidem, že se o ně skutečně zajímáte, že je přijímáte takové, jací jsou.
Pokud je váš vztah už dlouhodobě narušený (citové konto je dlouhodobě vyčerpané), můžete se z počátku setkat s nedůvěrou, podezíráním nebo žádnou odezvou. Druhému může běžet hlavou: “Co to má znamenat? Co má asi za lubem? Co tím sleduje? O co mu jde? Proč to dělá? Co to na mě zase zkouší?” Jediné, co můžete dělat, je pokračovat. Vytrvejte s drobnými vklady. Budete-li je dělat upřímně, pak se z mínusu vaše konto postupně přehoupne přes nulu do plusového stavu.
Rychlé okamžité řešení neexistuje. Pokud budete netrpěliví a budete podezíravé pohledy druhé strany vnímat jako nevděk, učiníte tím pouze další obrovský výběr z citového konta a veškerá vaše snaha přijde vniveč. Není snadné zůstat trpěliví, ale náprava vztahů vyžaduje dlouhodobé investice.

Každý člověk potřebuje ve vztazích uspokojit šest základních potřeb:laska

1. Pocit jistoty, bezpečí, soudržnosti
2. Určitá rizika, okoušení rozmanitosti, objevování a zdolávání výzev
3. Pocit důležitosti, každý chce být potřebný a chtěný
4. Prožívání lásky a spojení
5. Růst – emocionální, inteligenční a duchovní
6. Každý chce být druhým prospěšný, být pro druhé něčím užitečný a přínosný

Odpovězte si na otázky:

Kolik jistoty a pocitu bezpečí poskytuji svému partnerovi?
Kolik rozmanitosti nabízím svému partnerovi?
Jak moc se se mnou cítí důležitý, chtěný a potřebný?
Kolik lásky mu dávám a jestli mu ji dávám najevo tak, aby tomu rozuměl?
Kolik růstu pomáhám svému partnerovi stimulovat?
Nakolik svému partnerovi ukazuji, že pro mě přínosem?

Tajemství šťastného vztahu je znát tyto potřeby a vědět, jak je uspokojit.
Když uspokojíte u člověka jakékoliv dvě potřeby, navázali jste s ním spojení.
Když uspokojíte čtyři, vytvořili jste pouto.
A když uspokojíte všech šest, pak vás bude milovat a nikdy vás neopustí.

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

autorka a lektorka Školy seznamování. Pomáhám lidem s komunikací a navazováním kontaktů pro jejich práci, obchod, i soukromé vztahy. Díky tomu lidé snadněji rozumí svému okolí a vytvářejí ty správné kontakty. Tak roste jejich vliv, respekt i sebevědomí. Zlepšují a prohlubují vztahy. Jsou celkově úspěšnější.

Komentujte. Vaše názory mne zajímají.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.