6 tipů, jak si nepokazit vztahy

Když lidé stojí tváří v tvář své konečnosti na této zemi, jedna z věcí, kterou se snaží dát do pořádku jako první, jsou vztahy. Nejvíce myšlenek věnují lidem. Často litují času, který promarnili honbou se za něčím, co nyní hodnotí jako méně důležité a nejvíce je mrzí, že se dostatečně nevěnovali své rodině, přátelům. Nejrůznější dohady a rozepře jim najednou začínají připadat nepodstatné.

Nyní si udělejte krátký úkol:
Zamyslete se, jak se vám daří udržovat vztahy s okolím? Oznámkujte se jako ve škole.

Jak hodnotíte vaše vztahy s…      1 (výborné)-2-3-4-5 (nedostatečné)

  • s přáteli
  • s rodinou
  • s partnerem
  • s kolegy
  • se známými

Ať už naše vztahy hodnotíme jako dobré nebo špatné, vždy je můžeme ještě zlepšit!
Stojíme-li v životě o dobré vztahy, musíme začít nejprve u sebe. Jak bychom mohli zvládat mezilidské vztahy, když bychom neměli pod kontrolou sami sebe? Samozřejmě, že nebudeme čekat, až se staneme dokonalými, to je práce na celý život, ale měli bychom na sobě pracovat a průběžně se zlepšovat.
Nejdůležitější součástí každého vztahu je to, kým jsme. Když zvítězíme sami nad sebou a uchopíme život do vlastních rukou, budeme nezávislí na druhých a díky tomu můžeme ve svobodě vytvářet vztahy založené na vzájemnosti a spolupráci.

Naše schopnost vycházet s ostatními lidmi v mnoha směrech rozhoduje o našem úspěchu v dalších oblastech života – o kariéře, o tom nakolik budeme v životě spokojeni.

Pevné a zdravé vztahy jsou výsledkem dlouhodobých a pravidelných citových investic

Ať se nám to líbí nebo ne, vztah máme s každým člověkem, kterého potkáme. Když potkáte člověka, kterého známe jen od vidění, usmějeme a pozdravíme ho, vytvořili jsme nový vztah s pozitivními předpoklady. Pokud toho samého člověka jen mineme a budeme ho ignorovat, také tvoříme vztah, ale s opačným potenciálem.
Jednou vytvořený vztah už nejde zrušit nebo vymazat. Když potkáme po letech starého známého, navazujeme vztah tam, kde jsme před řadou let skončili. Ovšem nezapomínejme, že stejným způsobem v lidech přežívá nejen přátelství a dobré vzpomínky, ale také zloba, nenávist a špatné zkušenosti.
Aby vztahy fungovaly, musíme do nich investovat stále. Pokud s někým navážeme dobrý kontakt a po pár týdnech přestaneme o vztah pečovat a přispívat na něj, pomalu se začne vytrácet. Pokud jsme jednou zasadili semínko přátelství, musíme se o něj průběžně starat jako o rostlinu v zahradě.

Celým „kouzlem“ k vytvoření nového pevného vztahu nebo nápravě vztahu, který jsme pokazili, je naše snaha aktivně a pravidelně do vztahu přispívat. Skutečné přátelství roste kousek po kousku, rychlé a snadné řešení neexistuje.

Co lidé považují za důležité investice a přínosy, které budují přátelství?

– slova ujištění, podpory, ocenění jejich hodnoty
– pozornost, společně strávený čas, vcítění se do jejich pocitů, vyjádření duševní blízkosti
– dary a pozornosti, malá překvapení, která mají za cíl daného člověka potěšit
– skutky, služba, praktická pomoc, to, že pro druhé něco uděláte, s něčím jim pomůžete
– fyzický kontakt – v přátelství je to objetí, poplácání po zádech, polibek na tvář při uvítání/loučení, podání ruky

Toto jsou hlavní kategorie, které lidem dívají pocit, že je máme rádi. Každý člověk má jednu dvě oblasti dominantní, proto je důležité naučit se je rozpoznat, zjistit, co by danému člověku udělalo radost. Je naší přirozeností, že lidem dáváme najevo naší náklonnost způsobem, který by potěšil nás. Pamatujme si, že nejsme všichni stejní. Například: Pokud je pro mě ve vztahu důležitý společně strávený čas a pro mého přítele jsou to slova ocenění, podpory a ujištění, pak si asi nebudeme rozumět, když každý z nás bude dávat své city najevo podle sebe. Můj přítel bude vědět, že ho mám ráda tehdy, když mu budu dávat to, co potřebuje – v tomto případě slovní podporu.

Při vytváření jakéhokoliv dobrého vztahu se držme šesti následujících pravidel:

1. Dodržujte dané sliby.

Pro vytváření důvěry je mimořádně důležité dodržovat drobné sliby a závazky. Pokud řekneme, že něco uděláme, dodržme to. Neslibujme věci lehkovážně. Pokud se nám stane, že slib nemůžeme z nějakého důvodu dodržet, vysvětleme člověku, kterému jsme slib dali, co se děje, proč ho nemůžeme dodržet. Jsme-li upřímní a snažíme se své sliby plnit, lidé nám budou věřit a omluví nás, pokud nám někdy něco nevyjde, jak jsme slíbili. Druzí to pochopí a vztah tím netratí. Pokud nám budou lidé věřit, všechno půjde mnohem snáz.

2. Dělejme drobné projevy laskavosti.

Někdy stačí opravdu maličkost, abychom někomu zlepšili den (laskavá poznámka, milý pozdrav, úsměv, objetí,…). Zdánlivě nedůležitá přátelská gesta dokáží doslova zázraky.

3. Naučme se naslouchat.

Lidé radši mluví o sobě, než aby někoho poslouchali a co teprve naslouchali. Lidé potřebují, aby jim druzí naslouchali. Je to jedna ze základních životních potřeb, pokud se nám ji podaří uspokojit, navážeme úžasné přátelství.

4. Buďme loajální.

Nepomlouvejme, nevyzraďme svěřené tajemství, postavme se za druhé apod. Loajalita je důležitá nejen v přítomnosti našich přátel, ale především když s námi v daný okamžik nejsou. Pomluva může nadělat víc škody, než si dokážeme uvědomit. Shodíme se často i v očích těch, před kterými pomlouváme. Pokud jsme zvyklí házet na někoho špínu, lidé ji budou pak házet i na nás. Pomluva se často roznese a můžeme tak někomu velmi uškodit.
Co vede lidi k pomluvám? Když někoho špiníme bez jeho vědomí, máme druhého zdánlivě v hrsti a to dodává pocit moci. Často lidé také pomlouvají, protože jsou nejistí sami sebou. Každopádně asi všichni musíme uznat, že vytvářet nebo roznášet klevety nám oblibu u lidí nezvětší. A pokud u některý ano, je to vážný důvod k zamyšlení.

5. Nedávejme lidem falešné naděje.

Jasně vymezme, co od nás mohou očekávat a co ne. (Např. Neříkejme: „Pokusím se to stihnout.“, když víme, že to nestihneme a nepřijdeme.) Někteří lidé  neumí říct „ne“, takže radši přislíbí něco, co ví, že nemohou zvládnout, než aby řekli: „Nezlob se, já nepřijedu.“ Zbytečně vyvolané naděje a následné zklamání zamrzí našeho přítele víc než upřímné odmítnutí. Ztrácíme tak osobní i vztahový kredit a důvěru.

6. Když uděláme chybu, omluvme se.

Omluva vyžaduje odvahu a charakter, a je nezbytná pro dobře fungující vztah. Je důležité, abychom dokázali za druhým přijít a říci: „Promiň, udělal(a) jsem chybu. Mrzí mě to. Omlouvám se ti.“ Nedovolme své pýše, aby zničila naše přátelství. Pokud je pro nás těžké se omluvit, pak si uvědomme, že chyby nejrůznějšího charakteru budeme dělat celý život, takže bychom se měli naučit říct „promiň“.

Výzva!

Zkoumejte a zjistěte, čím své blízké potěšíte a dělejte to.
Celý týden se zaměřte na to, co udělá vašim nejbližším radost. Jaké projevy laskavosti je potěší nejvíce. Zjistíte tak, čím je můžete kdykoliv potěšit, jak jim říkat, že je máte rádi. Zároveň řekněte druhým, co by udělalo radost vám.

FBkomenty

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

autorka a lektorka Školy seznamování. Pomáhám lidem s komunikací a navazováním kontaktů pro jejich práci, obchod, i soukromé vztahy. Díky tomu lidé snadněji rozumí svému okolí a vytvářejí ty správné kontakty. Tak roste jejich vliv, respekt i sebevědomí. Zlepšují a prohlubují vztahy. Jsou celkově úspěšnější.

Komentujte. Vaše názory mne zajímají.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.