Když názory druhých bolí

Častokrát chceme vypadat dobře kvůli někomu a ne pro sebe. Názory druhých nás mohou zranit. Posuzujeme sami sebe a svojí hodnotu na základě myšlení a názorů ostatních. Necháme se tím ovládat. Chceme vypadat lepší než jsme. A co teprve, jak to s námi zamává, když nás někdo přestane milovat...

Když se věnujete aktivnímu navazování kontaktů a zaměříte se na zlepšování svých stávajících vztahů, potřebujte mít jasno především sami v sobě. Potkáte různé lidi. Proto, abyste měli ze seznamování potěšení, možná potřebujete posílit sebevědomí.

Jste závislí na hodnocení druhých?

Odpovězte si upřímně na následující otázky:

 • Ukrýváte své slabosti a chtěli byste být perfektní?
 • Máte pocit viny, je-li partner, kolega či kamarád nespokojen nebo uražen?
 • Jste žárliví? Závidíte, že jiní lidé mají nebo umí něco, co vy ne? Trpíte výčitkami?
 • Jste zranitelní a nešťastní, když vás někdo kritizuje nebo odmítá?
 • Když neuspějete, cítíte se ještě více méněcenní?
 • Máte na lidi zlost, když nesplní vaše požadavky?
 • Ze strachu před konflikty raději spolknete zlost?
 • Někdo vám řekne něco nepříjemného a pak vás to sžírá?

Výsledkem je naše vnitřní nejistota a neklid, protože naše štěstí a pohoda závisí na názorech a pohledech okolí. Na tom, jak nás lidi mají nebo nemají v oblibě. Hodnotíme sami sebe na základě toho, co si o nás jiní myslí. Ve skutečnosti srovnáváme svůj vnitřní svět a pocity s tím, co vidíme na povrchu u někoho druhého.

Každý kritizuje

I lidé, kteří o tom nemluví, jsou v duchu kritičtí. Je to prostě lidské. Ovšem pravdou je, že většina lidí, kteří často a rádi kritizují druhé, se kritiky na svou osobu bojí nejvíce.
Přitom pomlouváním ostatních se stávají lepší jen ve svých očích.

Lidé kteří lpí na názorech ostatních, bývají sami se sebou nešťastní a nespokojení. Toto vnitřní nastavení jim přináší příliš mnoho trápení.
Zkuste si sami vzpomenout, kdy naposledy vás trápilo, že jste se dozvěděli, co o vás někdo říká špatného? Kdy jste něco neudělali jen proto, že jste se báli, „co na to řeknou lidi“? Jak vás rozčílilo jen to, že s vámi někdo nesouhlasil?

Týká se to většiny lidí. Někdo je konformní více, jiný méně. Dnes je moderní říkat: „Je mi jedno, co si o mně druzí myslí.“, jenže většina těchto lidí jsou jen pozéři.

Co s tím?

Zeptejte se sami sebe:

 • Je důležité a potřebujete k něčemu, aby si o vás někdo myslel pozitivní věci?
 • Proč je to důležité?
 • Udělá to váš život lepší? Šťastnější? Plnohodnotnější?

Lidé o vás mohou upřímně říkat, že jste skvělí, ale nemusí to být pravda. Stejně to platí i ve špatném hodnocení.

Když se budete opírat o pevné principy a zákonitosti života, tak vám nebude nezdravě záležet na tom, co říkají ostatní. Společnost nás naučila srovnávat se se svým okolím. V myšlení společnosti je nastavena určitá norma. Pokud jste pod ní nebo mimo ní, tak jste vnímán jako méněcenný. Potom si to myslíte i sami o sobě. Pokud jí překonáte, jste v očích ostatních úspěšní. Tím se vaše okolí rozdělí na dva tábory. Jedni vás budou obdivovat a druzí vám budou závidět. Obě tyto skupiny se ale s vámi budou srovnávat.

Na co si dát pozor:

1. Pokud jste zaměřeni na partnera, pak váš pocit jistoty a bezpečí je založen na tom, jak s vámi váš partner jedná. Nejste chránění vůči náladám svého partnera. Pokud s vámi partner nesouhlasí nebo nejedná tak, jak očekáváte, vyvolá to ve vás nespokojenost, zklamání, které vyústí v uzavřenost nebo konflikt. Vaše rozhodování stojí na vašem přesvědčení, co je nejlepší pro váš vztah nebo partnera. Vaše schopnosti, možnosti a jednání limitují slabé stránky vašeho partnera i vaše.

2. Soustředíte-li se na rodinu, základy vaší jistoty tvoří přijetí rodinou. Zaměřujete se na to, zda naplňujete její očekávání. Vaše bezpečí je silné natolik, nakolik je pevná vaše rodina. Vaši sebeúctu určuje pověst rodiny. Vaše chování a jednání je limitováno tradicemi a modely chování rodiny.

3. Pokud se zaměřujete na přátele, váš pocit jistoty je odrazem společenského zrcadla. Jste závislí na mínění druhých. Při rozhodování se řídíte tím, co si budou myslet ostatní. Jste omezeni tím, v jaké společnosti se cítíte dobře.

4. Jste-li orientováni na protivníka, pak vaše jednání a pocity jsou ovlivňovány tím, co dělá vás protivník (konkurent). Hledáte potvrzení svých pocitů u lidí, kteří smýšlejí stejně jako vy. Vaše kroky se řídí podle toho, co dělá vás protivník. Vaše uvažování je zúžené a narušené. Jste přecitlivělí. Vaše síla pochází ze zloby, závisti, zášti, ruinuje vás a ubírá vám síly na cokoliv jiného.

5. Pokud se zaměřujete na sebe, váš pocit jistoty je proměnlivý. Rozhodujete se podle otázky: „Co z toho budu mít já?“ Věci řešíte podle toho, jak se vás to či ono dotkne. Schopnost jednat je omezena pouze na vaše vlastní možnosti, protože nevyužíváte plně výhody plynoucí ze vztahů a spolupráce.

6. Můžete se také soustředit na peníze, práci, pocit vlastnictví, zážitky, apod., ale zůstaňme v rovině mezilidských vztahů.

Pokud se zaměřujeme na něco z výše uvedených kategorií, postrádáme pevnou životní orientaci, vnitřní pocit vlastní hodnoty, významu a identity.

Na co se zaměřit?

Na základní zákonitosti, na které se můžete kdykoliv spolehnout. Zákonitosti na nic nereagují. Nemohou vás zlobit, rozčilovat, ubližovat nám, nejsou přecitlivělé, nelichotí, neurážejí. Nerozvedou se s vámi, nemají na vás spadeno, nemohou vám dláždit cestu snadnými zkratkami. Platí a působí nezávisle na chování okolí.

Co jsou zákonitosti?

Jsou to hluboké pravdy prověřené časem. Jsou důležitější a silnější než lidé nebo okolnosti. Důkazem jsou tisíce let lidské historie, v nichž nakonec znovu a znovu triumfovaly. O jejich platnosti se můžeme sami přesvědčit ve svém životě.
Situaci ovšem komplikuje fakt, že naše schopnost poznat, pochopit a hlavně uvést do praxe správné zákonitosti je limitována nedostatečným uvědomováním vlastní podstaty, omezeným poznáním světa a záplavou nejrůznějších filozofických směrů, které nejsou v souladu se zákonitostmi a naše slabosti.
Jednoduché příklady zákonitostí: Když uděláte na kraji skály krok do prázdna, spadnete dolů. Když budete na lidi nepříjemní, nebudou vyhledávat vaši společnost. Když dáte důležitým věcem v životě prioritu, budete lépe pracovat se svým časem. Jsou to banální ukázky toho, jak tyto principy fungují. Své zákonitosti má každá oblast lidské existence (vztahy, komunikace, práce, sebevědomí, zdraví,…). Podléhá jim váš partner, rodina, přátelé, protivníci, práce, vy sami, my všichni.

Také děkuji za váš názor na toto téma. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte.

 • Chtějí lidé častokrát vypadat dobře především kvůli svému okolí?
 • Ve které oblasti jsou lidé nejvíce závislí na hodnocení druhých?
 • Z jakého důvodu lidé začnou někoho pomlouvat?

Jak se od sebe liší člověk se zdravou sebedůvěrou a s poškozenou sebedůvěrou?

Člověk s nízkým sebevědomím se vyznačuje některými z těchto vlastností: Člověk se zdravým sebevědomím se vyznačuje těmito vlastnostmi:
Partnerské vztahy
 • žárlí
 • má obavy z opuštění
 • je na partnerovi závislý
 • nedává najevo své potřeby

  nebo

 • neumí navázat vztah
 • trpí osamělostí
 • ví, že mu partner může být nevěrný nebo ho opustit, ale není tím pocitem paralyzován
 • dokáže zanalyzovat své pocity a situaci, tudíž netrpí žárlivostí
 • partnera respektuje
 • neočekává, že mu partner umí číst myšlenky, takže si říká o to, co chce
 • dokáže být i sám
Komunikace
 • neumí přijímat pochvalu
 • špatně snáší odmítnutí a kritiku (bere si to osobně)
 • obtížně vyjadřuje své potřeby
 • neumí říkat „ano“ nebo „ne“ v souladu s tím, co opravdu chce
 • jedná buď ústupně nebo agresivně
 • sklony k pesimismu
 • umí přijímat zaslouženou pochvalu
 • nebere kritiku a odmítnutí osobně
 • řekne si o to, co potřebuje
 • říká „ano“ a „ne“ v souladu s tím, co chce
 • jedná přiměřeně, zdravě asertivně
 • optimismus
Práce / škola
 • je úzkostlivě perfekcionistický
 • odkládá povinnosti
 • bojí se chyb a neúspěchu
 • neumí si určit priority
 • je workholik (snaha o zaplnění pocitu prázdnoty nebo důsledek odkládání úkolů a špatných priorit)
 • neumí využít svůj potenciál
 • nevyhýbá se obtížným úkolům
 • snaží se pracovat co nejlépe
 • z chyb a neúspěchů se umí poučit a jít dál
 • zvládá organizaci času a priorit
 • uplatňuje a rozvíjí svůj potenciál
Finance – proč se člověk snaží uspět a jak s úspěchem nakládá
 • snaží se vyhnout neúspěchu
 • kompenzuje si tím vnitřní nespokojenost
 • potřebuje být lepší než ostatní, aby se necítil méněcenný
 • i když má peníze, neumí si je skutečně užít
 • má strach, že o získané peníze může přijít
 • snaží se dosáhnout úspěchu
 • využívá svých schopností
 • ví, jak se získanými penězi naložit
 • žije díky úspěchu svobodnější, méně ustaraný život
Životní styl
 • neumí skutečně odpočívat
 • žije ve stresu
 • tráví volný čas pasivně (TV,PC hry,…)
 • pomaleji se uzdravuje
 • mohou u něj snadno vypuknout choroby, ke kterým má dispozice
 • umí odpočívat
 • je ve větší duševní pohodě
 • sportuje, věnuje se své fyzické kondici
 • uzdravuje se dobře
 • latentní vlohy k nemocem se nemusí aktivovat

 

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

autorka a lektorka Školy seznamování. Pomáhám lidem s komunikací a navazováním kontaktů pro jejich práci, obchod, i soukromé vztahy. Díky tomu lidé snadněji rozumí svému okolí a vytvářejí ty správné kontakty. Tak roste jejich vliv, respekt i sebevědomí. Zlepšují a prohlubují vztahy. Jsou celkově úspěšnější.

Prozatím jediná reakce u “Když názory druhých bolí


 • Pingback: Petr Pavlíček

Komentujte. Vaše názory mne zajímají.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.