MLM svléká lidi do naha

Nejprovokativnější článek poslední doby

Více než 20 pádných důvodů proč by měl MLM dělat každý!

Co MLM dává? Čím vás obohatí? Proč se to vše nikde jinde nenaučíte tak jako v MLM?

Na trhu je mnoho různých firem, které o sobě tvrdí, že dělají síťový marketing. Pro účely tohoto článku budeme mluvit o skutečném MLM s kvalitními produkty a funkčním systémem.

1. Když ukážete někomu marketingový plán, máte ho jako na talíři. Je to jako kdybyste ho svlékli do naha! Přesně víte, jak má rád sám sebe. Nakolik si věří. V jakých paradigmatech žije. Jaká zažil životní zklamání. Jestli věří nebo nevěří lidem. Zda je ochotný učit se. Jestli je to pozér. Jak moc je myšlením vlevo. Jaké má sny. Jestli už vzdal svoje přání a cíle nebo je ochotný pro ně něco riskovat. Jak moc je pohodlný. Jestli je cílevědomý. Jaké jsou jeho schopnosti komunikovat s lidmi. Zda umí naslouchat. Zda má rád lidi a touží lidem sloužit a pomáhat.

2. Nikde jinde nepoznáte tolik lidi a natolik dobře jako v MLM. Setkáte se s lidmi z různých vrstev, různého vzdělání, náboženství, osobní filozofie, s různými motivy, návyky a postoji.

3. Lidé vás potřebují, jenom většina o tom ještě neví! Když jde někdo k doktorovi, jde tam s přesvědčením, že doktora potřebuje. Vy k druhým přicházíte s možností, jak můžou začít pracovat sami na sebe, pomáhat druhým, vést lidi k práci a zodpovědnosti, zajistit si finanční svobodu a mít více času na to, co je pro ně důležité.

Jedna z důležitých věcí, kterou vás MLM naučí, je otevírat lidem oči. Nemůžete druhé nutit, aby se změnili. Naučíte se s respektem jejich svobodné vůle mluvit tak, aby byli ochotní oči alespoň pootevřít. Vidět svět na chvíli novým pohledem. Jedině tak jim můžete pomoci. Kolik lidí toto umění ovládá? Každému by se hodilo! Každý, kdo ho ovládá, získává větší vliv. Tuto cennou dovednost vás naučí právě v MLM.

4. Naučíte se snít.

5. Získáte zdravé sebevědomí. Pochopíte, že „Ne.“ není o vás, ale o těch druhých. Prostě ještě nejsou připraveni. Všechno je o správném načasování a pro tyto lidi není správný čas.

6. Nastavíte si svoje hranice. Nenecháte se nikým vláčet. Nebudete nikomu ustupovat, měnit termíny.

7. Naučíte se po lidech citlivě chtít, aby udělali rozhodnutí. To je opět velké umění – dovést člověka k rozhodnutí.

8. Naučíte se respektu ke svobodné vůli všech.

9. MLM přehnaně sebevědomým a namyšleným lidem srazí hřebínek, když uvidí, jak s nimi někteří „chytráci“ jednají a že zase nejsou takoví borci, jak si mysleli a začnou být normální.

10. Nesebejistým zase pomůže, když uvidí, jak za nimi stojí jejich sponzor a tým, který jim chce pomoci, vede je, učí je a pomáhá jim.

11. Chudí uvidí, jak pestrý svět na ně čeká na cestě úspěchu. Že mají potenciál změnit svoji stávající finanční situaci.

12. Bohatí pochopí, kolik lidí potřebuje jejich pomoc. Kolik lidí každý měsíc žongluje s každou korunou, aby zaplatili všechny složenky.

13. Vzdělaní pochopí, že jejich tituly pro úspěch nehrají důležitou roli. Často budou s nadšením tleskat řečníkům na pódiu, kteří nemají ani dokončenou střední školu.14. Naučí vás trpělivosti s lidmi. S těmi, co si málo věří nebo se pomaleji učí.

15. Naučíte se přiměřené tvrdosti a ráznosti ve svém vystupování, protože nejste Armáda spásy.

mlm16. Díky MLM pochopíte, jak druzí lidé myslí. Hned, jak si s vámi někdo sedne ke stolu, po pár minutách nebo spíše vteřinách víte, kdo před vámi sedí. Jak s ním máte jednat. Okoukáte a intuitivně se naučíte všechny signály, které vysílá člověk, který se s vámi nechce bavit, nebo ten, kterého zajímá, co mu řeknete, ihned vidíte, zda je to člověk, který je nejistý, podezíravý, nechápající, nebo člověk rozhodný, sebevědomý a připravený jednat.

17. Budete nazpaměť znát všechny výmluvy a důvody, proč to nebo ono. Takže se už nenecháte od druhých vodit za nos. Obecně lépe prokouknete lež.

18. Budete vědět, po čem lidé touží. A budete mít nástroj, kterým si můžou své sny splnit.

19. Naučíte se prezentovat. Budete umět mluvit k lidem, dotýkat se jejich srdce.

20. Získáte potřebné vůdčí schopnosti.

21. Budete myslet nezávisle. Rozšíříte si neuvěřitelným způsobem obzory. Každý den budete mít u stolu nové a nové lidi.

22. Získáte si respekt, nové přátele, finanční svobodu.

23. Pocítíte jaké to je, když máte kolem sebe lidi, kteří vás podrží, kteří se vás zastanou, kteří pracují, protože vám věří a chtějí společně s vámi růst.

24. Uvědomíte si, že když druzí mluví negativně na vaši adresu, mluví ve skutečnosti sami o sobě.

reklama-sponzorovaciprocesodadoz-leaderboard-750x100

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

autorka a lektorka Školy seznamování. Pomáhám lidem s komunikací a navazováním kontaktů pro jejich práci, obchod, i soukromé vztahy. Díky tomu lidé snadněji rozumí svému okolí a vytvářejí ty správné kontakty. Tak roste jejich vliv, respekt i sebevědomí. Zlepšují a prohlubují vztahy. Jsou celkově úspěšnější.

Prozatím jediná reakce u “MLM svléká lidi do naha


  • od Dobrota - Odpověď

    Je to tak. Když bych srovnal MLM a přímý prodej, tak MLM mi dal víc. Naučil mě trochu vést a motivoval lidi. V MLM je víc tolerance k odlišným lidem. I ti nejnatvrdlejší příležitost dostanou. Bavily mě školení. Mnohem lepší než školení pro prodejce. Naučili nás tam i jak být šťastní a rozvinout své zakrnělé schopnosti. Myslím, že učení nikde jinde nejde tak rychle, jako když člověk nové znalosti okamžitě uplatňuje a hned mu to vydělává.

Komentujte. Vaše názory mne zajímají.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.