Ostýchavosti z mluvení před lidmi se zbavíte, když…

Co zvládá dobrý řečník:
– Jedná s lidmi zdvořile, je to jeho nejsilnější zbraň.
– Přizpůsobí se prostředí, ve kterém se nachází i tomu, kolik má na konverzaci času.
– Způsob svého vystupování a jednání mění podle okolností.
– Nehádá se, protože ví, že tak nikoho nepřesvědčí, že tak nezíská druhého na svou stranu.
– I ve společnosti složené z jedinců různých sociálních, náboženských, politických,… skupin, umí najít nějaké společné nekonfliktní téma pro konverzaci.
– Příkazy předkládá formou vhodné otázky. Místo “Přines mi vodu, prosím.” použije “Mohl bys mi, prosím, přinést sklenici vody?”
– Hlasitě a významně vyslovuje slovo “vy” a skromně říká slovo “já”.
– Ví, že příroda dala člověku jedna ústa a dvě uši, abychom se naučili naslouchat druhým, když nám něco vyprávějí, a také sami sobě, když mluvíme.
– Ocitne-li se v napjaté situaci, nejprve poslouchá, pozoruje a teprve až se druhý vymluví a domluví, reaguje a jen krátce.
– Dokáže se včas odmlčet, když už dlouho mluvil.
– Když k nějakém tématu nemá dostatečné znalosti, raději nemluví a do věci příliš nezasahuje.
– Umí hned na začátku vhodnou poznámkou nebo dobře položenou otázkou zjistit postoj a náladu svého společníka.
– Při jednání s velmi zaměstnanými a vysoce postavenými lidmi mluví stručně a dopředu ví, co chce říct.
– Nepřenáší špatnou náladu z jednoho setkání do druhého.
– Chce-li upozornit na chybu nebo udělat nějakou výtku, používá zájmena “my”.
– Pochybnosti nebo podezření vyslovuje velmi opatrně.
– Neprozrazuje svěřená tajemství. Je taktní.
– Je-li jeho konverzační partner rozčilen, pak raději mnoho nemluví.

Jak se zbavit ostýchavosti z mluvení před lidmi?
1. Využijete každé vhodné příležitosti, abyste se cvičili v mluvení. Tip! Zkoušejte to v kruhu rodiny a mezi přáteli. Nemluvte, jak jste zvyklí, ale při konverzacích více přemýšlejte. Zkoušejte si, co na druhé funguje, jak co vyjádřit, jak to vyslovit a podobně.
2. Mějte předem promyšleno, co chcete říci, a snažte se to vyjádřit co nejstručněji.
3. Nemluvte mnoho, zvláště při závažném jednání.
4. Mluvte zpočátku pomaleji, tím získáte klid.
5. Dejte druhým příležitost k hovoru, nesnažte se mluvit stále jen vy.
6. Nepoučujte nebo nevzbuzujte dojem, že chcete poučovat. Tip! Používejte úvodní slova: „Asi neříkám nic nového, když…“, „Uvádím asi věc, kterou většina z vás zná, ale kterou je přesto třeba zdůraznit…“
7. Nemluvte s druhým o tom, co třetího nezajímá.
8. Nebuďte náladoví.

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

autorka a lektorka Školy seznamování. Pomáhám lidem s komunikací a navazováním kontaktů pro jejich práci, obchod, i soukromé vztahy. Díky tomu lidé snadněji rozumí svému okolí a vytvářejí ty správné kontakty. Tak roste jejich vliv, respekt i sebevědomí. Zlepšují a prohlubují vztahy. Jsou celkově úspěšnější.

Komentujte. Vaše názory mne zajímají.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.