Šest strun, které hrají melodii dobrého vztahu

tajemství úspěchu

Už jste někdy zažili, že vás lidé nechápali? Přáli jste si, aby si váš šéf uvědomil, kolik toho pro firmu děláte a dal vám tak větší plat nebo vás povýšil? Chtěli jste už někdy, aby vás vaše děti poslechly? Toužili jste zlepšit vaše manželství, vztah s přáteli nebo jen prostě udělat na lidi dobrý dojem?

Všechno je o tom, jak dobře umíme s lidmi komunikovat. Pokud nenajdeme způsob, jak s druhými efektivně komunikovat, pak nemůžeme dosáhnout svého potenciálu a ani úspěchu.
Co je tím tajemnstvím, které činí komunikaci efektivní?
Spojení! Chceme-li uspět, musíme umět navázat s lidmi spojení!

Pokud dokážeme navázat s druhými lidmi spojení, pak naše vztahy budou pevnější, budeme společností vnímáni jako přínos, zlepší se podmínky pro týmovou práci, váš vliv bude růst, budete mít lepší výsledky.

Co je spojení?
Spojení je naše schopnost navázat s lidmi vztah, který vám umožní mít na ně vliv.
Jak vzniká spojení?
Schopnost navázat spojení s ostatními začíná pochopením, jaku hodnotu lidé mají!

Úspěšní lidé zvládají čtyři důležité dovednosti:
1. mají svoji vizi a umí ji popsat – ví, kdo jsou a kam jdou
2. umí přesvědčit lidi, aby je následovali
3. mají charisma
4. jsou důvěryhodní – dělají to, co říkají, že dělají
Všechny tyto dovednosti úzce souvisí s komunikací. Dobré spojení navážeme, když se zaměříme na lidi – na naše posluchače.
Spojení je rozhodují ve všem co děláte, ať už se snažíte vychovávat dítě nebo vést firmu.

Chcete navázat s lidmi spojení a ochutnat, jak sladké ovoce vám přinese?
1. Soustřeďte se na druhé, ne na sebe! Nezahlcujte lidi dlouhým vyprávěním o sobě nebo o starostech v práci. Zajímejte se o jejich práci, o jejich radosti a starosti, naslouchejte jim. Dejte jim najevo, že s nimi cítíte, že je chápete, že je máte rádi.
2. Navazujte spojení i neverbálně. Tvařte se příjemně, uvolněně se usmívejte a udržujte přiměřený oční kontakt.
3. Najděte společný základ. Nepopisujte někomu, kdo se nezajímá o fotbal, všechny detaily a důležité okamžiky včerejšího zápasu vašeho oblíbeného týmu, který posluchač třeba ani nezná. Najděte společné téma, ke kterému máte všichni, co říci.
4. Mluvte srozumitelně a jasně, zjednodušte svou komunikaci. Příliš dlouhé věty, mnoho detailů, osob a dat, to vše ubírá pozornosti vašeho posluchače. Stejně tak pokud vyprávíte nějaký svůj zážitek, kde je v zápletce více osob, používejte jejich jména, nikoliv pouze zájmena “on” a “on”. Lidé vám budou lépe rozumět.
5. Lidi inspirujte, nadchněte, vyzdvihujte, chvalte. Nenechávejte si pro sebe, že někoho obdivujete, že dělá skvělou práci, že si ho dokážete představit jako vítěze, řečníka, podnikatele apod.
6. Na nic si nehrajte. Nesnažte se udělat na lidi dobrý dojem tím, že budete věci přikrášlovat, příliš dramatizovat nebo si dokonce vymýšlet. Buďte autentičtí.

“Zaměříte-li se na potřeby druhých, dokážete jim pomoci, pokud jim dokážete pomoci, jste užiteční, pokud dokážete být užiteční, pak jste úspěšní.” Olga Strnadová

Olga Strnadová Autor: Olga Strnadová

autorka a lektorka Školy seznamování. Pomáhám lidem s komunikací a navazováním kontaktů pro jejich práci, obchod, i soukromé vztahy. Díky tomu lidé snadněji rozumí svému okolí a vytvářejí ty správné kontakty. Tak roste jejich vliv, respekt i sebevědomí. Zlepšují a prohlubují vztahy. Jsou celkově úspěšnější.

Komentujte. Vaše názory mne zajímají.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.