Tag Archives: jak na to

Nekonečný seznam těch správných lidí, které hledáte

Nekonečný seznam těch správných lidí, které hledáte

Oslovit, poznat, zaujmout a vzít si kontakt na potencionálního prospekta je dovednost, která změnila životy mnoha lidí na životy bohatých.

Všichni jsme v networku, ať děláme cokoliv. V prodeji, službách i osobním životě nejlépe funguje doporučení známý známému. Když jste například spolupracovník v nějakém networku nebo finanční poradce, pak svoji síť potřebujete vytvářet pravidelně a efektivně.
Většinou lidé neuspějí právě proto, že nedokáží vytvořit fungující tým, síť spolupracovníků a stálých zákazníků.

Jedno z klíčových pravidel úspěchu každého obchodníka říká: „Přidávejte na svůj seznam prospektů, potencionálních zákazníků,… 20 nových kontaktů týdně.“
Když tuhle větu řeknete nováčkovi a nevysvětlíte a neukážete mu, jak to má udělat, bude akorát zmatený a vyděšený. Dříve nebo později dospěje na konec seznamu potencionálních spolupracovníků nebo zákazníků, který si na začátku napsal (opsal ze svého telefonu).
Člověk, který má seznam čítající 500 jmen, začíná být u čísla 399 nervózní. V pozvání na schůzku nebo při prezentaci tlačí na pilu. Je pod tlakem a tak přichází nejen o vztahy, ale i o peníze.
Když naučíte nového kolegu efektivně kontaktovat kohokoliv a kdekoliv – dělat si známé, budete mít v týmu sebevědomého, ostříleného hráče se správným postojem a nikdy nekončícím seznamem. Člověk, který umí konverzovat s kýmkoliv při jakékoliv příležitosti a navázat si vztah s lidmi, je pro váš byznys klíčový.

Jak na to?

Lidé, kteří potřebují doplňovat pravidelně a smysluplně svůj seznam kontaktů, většinou překonávají dvě překážky.
1. Mají trému, cítí se trapně
2. Neví, o čem s lidmi mluvit a jak si říct o kontakt

Chcete-li se zbavit trémy a obav z oslovování nových lidí, pak pro vás bude ideální 5 krokový trénink.
První krok: Navažte s 5 lidmi oční kontakt a usmějte se na ně.
Druhý krok: S novými 5 lidmi navažte oční kontakt, usmějte se, pozdravte je, pochvalte je, udělejte jim laskavost nebo požádejte o pomoc.
Třetí krok: S dalšími 5 lidmi navažte oční kontakt, usmějte se, pozdravte, pochvalte nebo požádejte o pomoc a zapovídejte se.
Čtvrtý krok: S dalšími 5 novými lidmi udělejte totéž, ale během zapovídání stočte rozhovor na konkrétní téma. Dejte si předem cíl, o čem se budete chtít s daným člověkem bavit a zavést na to řeč.
Pátý krok: S dalšími 5 lidmi navažte oční kontakt, usmějte se, pozdravte, pochvalte nebo požádejte o pomoc, zapovídejte se, stočte rozhovor na konkrétní téma a vezměte si číslo.

Doporučuji jednotlivé kroky nepřeskakovat! Když budete toto pravidelně procvičovat, tak za pár týdnů uvidíte jasné výsledky. Budete sebevědomější, přitažlivější pro lidi, nápaditější během konverzace, budete mít lidi takzvaně lépe zmáknuté – budete vědět jak reagují, co můžete čekat, vyzkoušíte si, co vám funguje lépe a co méně. Naučíte se mnoho! Potom už nebudete mít strach oslovit kohokoliv, kdekoliv.

Nyní se podívejme na to, o čem s lidmi můžeme mluvit:

FORM je zkratka složená z počátečních písmen slov: Rodina, Práce, Volný čas, Peníze. V angličtině FORM (Family, Occupation, Recreation, Money).
Lidé často přemýšlí, o čem s ostatními mluvit. Problém je, když jsou přesvědčeni, že nemají s ostatními nic moc společného. O tématech, jako jsou rodina, práce a volný čas se dá mluvit téměř s kýmkoliv. Všichni prožíváme v podstatě podobné starosti a radosti.

Rodina: Přáli by si trávit více času se svou rodinou? Věnovat se více dětem, manželce, mít čas na kroužky s dětmi, mít čas na babičku…

Práce: Zjistěte, zda jsou lidé spokojení se svým zaměstnáním. Jestli tráví v práci tolik času, kolik chtějí a jsou za to náležitě odměněni.

Volný čas: Co by dělali, kdyby měli více volného času? Co je baví? Co mají rádi? Kolik času a peněz můžou své zálibě dopřát?
Peníze: Zajímejte se, zda chtějí nový dům, auto, jet na dovolenou, eventuálně potřebují splatit dluhy. Co si chtějí koupit a ještě si nekoupili.

Tyto dovednosti musí zvládat každý obchodník, který chce být úspěšný. Pokud přemýšlíte, jak zlepšit komunikační a seznamovací dovednosti ve vašem týmu, podívejte se na Školu seznamování. Cílem je zvýšit vaší společenskou přitažlivost, důvěryhodnost, sebevědomí a pomoci vám efektivně a bez stresu kontaktovat nové prospekty. Stáhněte si bezplatně jednoduchý návod.

tlacitko-stahnetesipremiovydokument-2

Boxerský ring nebo pracovní porada?

Boxerský ring nebo pracovní porada?

Máte si připravit pracovní poradu, vedete tým a potřebujete čas věnovaný setkání využít co nejefektivněji?

Pak je vám jasné, že program porady musíte pečlivě připravit. První otázka, kterou si musíte zodpovědět je: Proč děláte tuto poradu? Co je jejím cílem? Kdo se jí bude účastnit? Pak dospějete k dalšímu kroku a to je: Jak poradu povedete? a teprve nakonec: Co budete probírat?

Na základě toho sestavíte plán porady. Ten by měl být přehledný, měl by dávat prostor pro otázky, návrhy (brainstorming), měl by mít chronologický sled, aby na sebe jednotlivé body navazovaly a jejich obsah nebo výstup se nabaloval tzn. vycházelo jedno z druhého. Zmatené listování papíry, skákání z jednoho tématu do druhého, předbíhání a vracení se v tématech i v debatě působí jen zmatek.

Při přípravě porady potřebujete již dopředu pracovat s myslí vašich kolegů nebo podřízených tak, abyste společně dospěli k cílům. Během zasedání se držte plánu a projednejte každý bod za bodem. Shrňte vždy výsledky každé jednotlivé diskuse, která proběhne k jednotlivým otázkám. Na konci porady shrňte k čemu jste dospěli a proč jste k tomuto závěru dospěli – je to velmi důležité pro motivaci, nasměrování a pochopení celé věci každým členem týmu! Zopakujte: kdo má jaký úkol, jaké jsou termíny, jak se úkol provede, kdo je za co zodpovědný, kdo bude kontrolovat splnění termínů apod.

Pamatujte: své podřízené, kolegy nebo spolupracovníky svoláváte proto, abyste díky synergii dokázali více, než na co byste přišli vy sami. Během krátké doby dokáže kolektiv vyprodukovat větší počet myšlenek a nápadů než jednotlivec. Nápady a myšlenky by měly být během porady okamžitě vyhodnoceny. Špatné zamítnuty a dobré rozvíjeny.

Jako vedoucí porady byste měli oplývat taktem, sebeovládáním, smyslem pro humor, být nestranní a svědomití v přípravě programu. Jako vedoucí promyslete před poradou problémy, o nichž budete diskutovat. Připravte si krátké úvodní slovo a zakončete ho otázkou, jež otevře první diskuzi. Vaše první slova by měla navodit přátelskou uvolněnou a důvěrnou atmosféru.

Mějte připravené také dílčí otázky, které vám pomohou rozvíjet diskusi dál. Před poradou si zajistěte místnost nebo jiné vhodné prostory (úspěch porady značně záleží i na prostředí, v němž se koná) a rozešlete pozvání všem účastníkům. Nezapomeňte v pozvánce uvést všechny potřebné údaje. Před poradou se ujistěte, zda bylo připraveno a zajištěno vše, co bude třeba.

Až projednáte dílčí otázky, položte následnou otázku, abyste se dostali k jádru věci. Často to může být: “Proč?”. Sledujte pozorně diskusi a dělejte si poznámky. Jako vedoucí dbejte také na to, aby se do diskuze zapojili všichni zúčastnění. To znamená, že příliš hovorného účastníka porady budete muset mírnit, aby se i ostatní dostali ke slovu. Naopak málomluvného či ostýchavého účastníka pobízejte, aby vyjádřil svůj názor. Současně nesmíte dovolit, aby porada byla rušena soukromými rozhovory mezi účastníky. Účastníci porady nemají skákat do řeči druhým nebo je přerušovat svými poznámkami.

Dochvilnost je cností králů – proto začněte poradu přesně bez ohledu na opozdilce. Neznají-li se navzájem jednotliví účastníci porady, mělo by proběhnout krátké představení. Vyzdvihněte každého člena porady v čem je dobrý. A oslovujte během porady všechny jménem, zvažte zda křestním nebo příjmením.

Na konci porady poděkujte všem za společnou práci. Měl-li někdo klíčové nápady, oceňte to. Nabídněte, že budete po poradě ještě patnáct minut k dispozici pro případnou potřebu individuálně probrat podrobností konkrétních úkolů.

Jak zvládnout kritiku aneb když sendvič nestačí

Jak zvládnout kritiku aneb když sendvič nestačí

Kritiku od vás mnohem lépe a účinněji přijme člověk, se kterým máte naplněnou vzájemnou citovou nádrž. Ten, s kým máte citové konto (nádrž) v mínusu, vás bude za jakoukoliv kritiku nenávidět. Pravidelně přidávejte drobné vklady na vzájemná citová konta s lidmi. Jak?
Od raného dětství, kdy děti chodí na pískoviště, přes základní, středí školu, i práci lidé touží po tom, aby je okolí uznávalo, aby byli pro druhé důležití.
Podaří-li se vám ve společenském styku, aby se lidé po rozhovoru s vámi cítili spokojeni a měli pocit, že jsou uznáváni, našli jste si nové sympatizanty a kamarády. Udělali jste významné vklady do společných citových nádrží. Uznání si nezaslouží jen velké věci. Naučte se chválit maličkosti. Když se vám něco líbí, vyslovte uznání. Dodáváte tak lidem kuráž ukázat co je v nich. Zaslouženou pochvalou je motivujete. Budete-li oceňovat práci druhých, začnou oni nejspíš oceňovat i tu vaši.

Ve společnosti i s lidmi obecně hovořte o věcech společensky prospěšných, nových a zajímavých. Zvláštní a podivuhodné příběhy upoutají pozornost posluchačů. Mluvte o oblasti jejich koníčků a zájmů.

Na co si dát pozor a co dělá mnoho z nás! Nesnažte se v hovoru zdůrazňovat, co jste vy dokázali. Naopak – dejte druhému možnost povědět, co dokázal on! Tím vším plníte společné citové nádrže.

A co máme dělat, když je třeba druhému něco vytknout?!
Chcete-li se naučit kritizovat, aniž byste se druhého dotkli, pak zachovávejte tyto zásady:
1. chyby vytýkejte jen mezi čtyřma očima
2. s druhým mluvte jako se svým přítelem, kterého máte rádi a kterého si vážíte – budete tak volit vhodnější slova
3. uveďte, že i jiní se dopouštějí podobných chyb, že pro to máte pochopení
4. začněte tím, že pochválíte, co dělá daný člověk dobře
5. ukažte mu, jak se věc správně dělá, na co si má dát pozor, na co se zaměřit
6. nakonec opět trochu pochvalte a vyjádřete své přesvědčení, že zvládne danou věc napravit
7. jde-li to pak, kritizujte nepřímo
8. uvažte, zda kritiku je vhodné přednést hned anebo raději odložit – například, až se emočně uvolníte

Jste přesvědčiví?

Jste přesvědčiví?

Napadlo vás už někdy, zda jste pro druhé lidi důvěryhodní, přesvědčiví a víte, jak s nimi máte mluvit? Odpovězte si na následující otázky:
1. Jste dostatečně sebevědomý/á, máte se rád/a na stupnici od jedné do deseti na deset bodů?
2. Myslíte, že působíte na své posluchače příznivě svým vzhledem, chováním a vystupováním?
3. Dovedete navázat s druhými spojení, a získat si jejich sympatie tím, že jste jim názorově blízký/á?
4. Umíte zvolit působivou stylizaci a podání řeči?
5. Jste pro věc, o které chcete druhé přesvědčit, dostatečně zapálení? Srší z vás nadšení?
6. Pracujete s myslí a emocemi posluchače/ů? Dokážete je během konverzace, skupinové diskuze nebo prezentace provést emocionální křivkou tak, aby vám na konci řekli své „ano“?
7. Zvládnete si lidi dobře otipovat, vyhodnotit příčinu jejich protiargumentů, zmapovat jejich současný postoj k dané záležitosti a na základě toho promyslet argumenty, které použijete?

Jsou-li vaše odpovědi bez zaváhání kladné, pak nemusíte sebe ani druhé o své přesvědčivosti přesvědčovat.
Pokud některé otázky ve vás vyvolaly další otázky, pak je tu pro vás ebook, plný odpovědí a užitečných rad, jak si počínat v komunikaci a ve vztazích.

Pamatujte:
Vašemu oponentovi připusťte v diskuzi vše, co lze připustit, a netvrďte nic, co nemůžete dokázat.
Když chcete druhé o něčem přesvědčit, soustřeďte se na hlavní myšlenku celé věci.
Lidé jsou ochotni souhlasit s tím, co říká jejich přítel. Udělejte si z nich nejprve přátele, sympatizanty.
Lidé obvykle již předem zamítají to, co jim předkládá osoba, která je jim nesympatická.
A předem ví, že nebudou souhlasit s tím, co říká jejich protivník.
Posluchač snáze změní svůj názor, pokud s ním (alespoň částečně) souhlasíte.
Pokud chcete získat druhého na svou stranu a přesvědčit ho o svém názoru, nesnažte se triumfovat a debatu takzvaně vyhrát. Mluvte tak, aby se váš oponent necítil poražen, ponížen ani rozčílen.

Chovejte se jako extrovert, budete šťastnější

Chovejte se jako extrovert, budete šťastnější

„Extrovertní chování dělá lidi šťastnější“, naznačuje výzkum docenta psychologie na Wake Forest University Williama Fleesonona.
“Každý z účastníků studie se cítil šťastnější, když se choval extrovertně, než když se choval introvertně,” řekl Fleeson. “Dokonce i introverti se mohou jednat extrovertně a být tak šťastnější, jen díky změně chování.”
Bez ohledu na to, zda je daný člověk přirozeně plachý nebo uzavřený, když se více rozmluví, je upovídanější nebo asertivní má to na něj velmi pozitivní efekt. Téměř jakékoli extrovertní chování, má pozitivní vliv na naši celkovou náladu. Zazpívejte si nahlas skladbu, která běží v rádiu, jděte k atraktivní dívce a začněte s ní mluvit, položte přede všemi otázku ve třídě nebo vyjádřete na poradě svůj názor.extrovert introvert

Lidé, kteří sledovali své nálady v průběhu dvou týdnů, uvedli, že se cítili šťastnější, když jednali extrovertně. Lidé, kteří během účasti ve skupinových diskusí v laboratoři, měli pokyn jednat asertivně a energicky, později uvedli, že se během diskuze celou dobu bavili. Když byli požádáni, aby jednali pasivně, chovali se uzavřeně a plaše, uvedli, že se necítili dobře, že byli až nešťastní a nebavilo je to. Sami účastníci vyhodnotili, že jejich chování se silně podepisuje na jejich náladě.
S Fleesonem spolupracovali na projektu dva vysokoškolští studenti, kteří chtěli zjistit, zda krátkodobý pozitivní efekt způsobený extrovertním chováním přenáší užitek i z dlouhodobého hlediska. Na konci každého týdne se dotazovali lidí, aby ohodnotili svoji úroveň extrovertního chování a jejich nálady a to po dobu 10 týdnů. Výsledky ukázaly, že čím déle se chováte extrovertně, tím šťastnější a uvolněnější se cítíte.
“Lidé se obecně domnívají, že štěstí je něco, co přichází zvenčí a ne z nás. Ale my můžeme své štěstí ovlivnit, protože to vychází z naší osobnosti a my máme kontrolu nad naší osobností.” řekl Fleeson.

Pokud se chcete cítit šťastnější, rozhodněte se jednat extrovertně, dobrodružně, asertivně, buďte společenští, výřeční, pak máte moc přímo zlepšovat svoji náladu. “Výzkum ukazuje, že extroverze může skutečně způsobovat štěstí.”

Převzato a přeloženo z prosincového čísla časopisu Journal of Personality and Social Psychology.

Ostýchavosti z mluvení před lidmi se zbavíte, když...

Ostýchavosti z mluvení před lidmi se zbavíte, když…

Co zvládá dobrý řečník:
– Jedná s lidmi zdvořile, je to jeho nejsilnější zbraň.
– Přizpůsobí se prostředí, ve kterém se nachází i tomu, kolik má na konverzaci času.
– Způsob svého vystupování a jednání mění podle okolností.
– Nehádá se, protože ví, že tak nikoho nepřesvědčí, že tak nezíská druhého na svou stranu.
– I ve společnosti složené z jedinců různých sociálních, náboženských, politických,… skupin, umí najít nějaké společné nekonfliktní téma pro konverzaci.
– Příkazy předkládá formou vhodné otázky. Místo “Přines mi vodu, prosím.” použije “Mohl bys mi, prosím, přinést sklenici vody?”
– Hlasitě a významně vyslovuje slovo “vy” a skromně říká slovo “já”.
– Ví, že příroda dala člověku jedna ústa a dvě uši, abychom se naučili naslouchat druhým, když nám něco vyprávějí, a také sami sobě, když mluvíme.
– Ocitne-li se v napjaté situaci, nejprve poslouchá, pozoruje a teprve až se druhý vymluví a domluví, reaguje a jen krátce.
– Dokáže se včas odmlčet, když už dlouho mluvil.
– Když k nějakém tématu nemá dostatečné znalosti, raději nemluví a do věci příliš nezasahuje.
– Umí hned na začátku vhodnou poznámkou nebo dobře položenou otázkou zjistit postoj a náladu svého společníka.
– Při jednání s velmi zaměstnanými a vysoce postavenými lidmi mluví stručně a dopředu ví, co chce říct.
– Nepřenáší špatnou náladu z jednoho setkání do druhého.
– Chce-li upozornit na chybu nebo udělat nějakou výtku, používá zájmena “my”.
– Pochybnosti nebo podezření vyslovuje velmi opatrně.
– Neprozrazuje svěřená tajemství. Je taktní.
– Je-li jeho konverzační partner rozčilen, pak raději mnoho nemluví.

Jak se zbavit ostýchavosti z mluvení před lidmi?
1. Využijete každé vhodné příležitosti, abyste se cvičili v mluvení. Tip! Zkoušejte to v kruhu rodiny a mezi přáteli. Nemluvte, jak jste zvyklí, ale při konverzacích více přemýšlejte. Zkoušejte si, co na druhé funguje, jak co vyjádřit, jak to vyslovit a podobně.
2. Mějte předem promyšleno, co chcete říci, a snažte se to vyjádřit co nejstručněji.
3. Nemluvte mnoho, zvláště při závažném jednání.
4. Mluvte zpočátku pomaleji, tím získáte klid.
5. Dejte druhým příležitost k hovoru, nesnažte se mluvit stále jen vy.
6. Nepoučujte nebo nevzbuzujte dojem, že chcete poučovat. Tip! Používejte úvodní slova: „Asi neříkám nic nového, když…“, „Uvádím asi věc, kterou většina z vás zná, ale kterou je přesto třeba zdůraznit…“
7. Nemluvte s druhým o tom, co třetího nezajímá.
8. Nebuďte náladoví.

7 věcí, které by měl umět každý

7 věcí, které by měl umět každý

Každý by měl zvládat alespoň komunikační minimum.

• Před jakoukoliv společenskou akcí si promyslete alespoň tři témata a připravte si několik všeobecných otázek, kterými můžete začít hovor s neznámými lidmi. Pokud tam budou lidi, se kterými už jste se někdy setkali, rozpomeňte se, co o nich víte, abyste se vyhnuli případným trapasům. (Pokud vás například zajímá, jak chytře mluvit se starým známým, kterého jste třeba pět let neviděli, a chcete se vyhnout možným trapasům, odpovědi a tipy najdete v knize „Když chceš víc“.)
• Pozdravte jako první. Když si nejste jisti, jestli si vás ten druhý pamatuje, pomozte mu a připomeňte se: “Dobrý den, pane Suchánku! Já jsem Olga Strnadová, ráda vás zase vidím.”
• Usmívejte se a zapamatujte si, jak se kdo jmenuje. V představovací fázi nespěchejte a snažte si uložit jména do paměti. Použijte je hned ještě během představování. Pokud si nemůžete vzpomenout na jméno dotyčného, zeptejte se ho přímo nebo použijte odlehčenou formou jednoduchý trik: “Jé ahoj! Ráda tě vidím! Jen si teď nemůžu vzpomenout na jméno…” No, přece Jirka.” “Jirka to já vím, ale to druhý.” “Černý.” “Jo, no jasně Jirka Černý, vždyť já vím.” Dá se to použít i obráceně: “No, přece Černý.” “Ale to já vím, že Černý, ale to první…” “Jirka.” “No jasně, Jirka Černý.”
Pozorně naslouchejte. Získáte tak víc informací o druhých a máte tak základnu pro témata, o kterých můžete mluvit.
Chvalte, chvalte, chvalte. Samozřejmě upřímně! Můžete chválit oblečení a doplňky. S pochvalou těla buďte opatrnější, aby to nevypadalo jako balení nebo svádění.
• Na pracovní akci určitě od někoho obdržíte vizitku. Nestrkejte ji hned do kapsy, přečtěte si ji. Je to slušnost a navíc získáte materiál pro první otázku: “Čím konkrétně se zabýváte?”, “Co přesně znamená vaše funkce?”, “Kde jste získal titul MBA?”, “Vaše firma má dobré logo, co znamená?”
Připravte si pár únikových frází, když budete chtít rozhovor ukončit: “Promiňte, slíbil jsem ještě kolegyni, že něco probereme. Omluvíte mě na chvilku?” nebo “Půjdu si pro další víno. Zatím se hezky bavte.” Když řeknete, že půjdete za kolegyní, tak za ní běžte. Když by si váš komunikační partner všiml, že jste se hned zastavili u jiného známého a míříte s ním k baru, mohl by se urazit a vy si tak budete dělat špatnou reputaci.

Když se tomuhle v životě vyhnete, budete se mít lépe.

Když se tomuhle v životě vyhnete, budete se mít lépe.

Čemu se snažím ve své práci, ve vztazích a v životě zcela zásadním způsobem vyhnout?
Kritice, která nenabízí jasné a reálné řešení.

Mohla bych napsat článek, který by popisoval špatný stav dnešní společnosti, lidské neslušnosti, nezralosti, chování a uvést desítky příkladů, jak to nefunguje. Ale jaký má smysl, když si někdo stěžuje a neumí situaci řešit nebo se o to alespoň nesnaží?
Takových názorů je mnoho a nic neřeší, nepřichází s něčím novým ani nemají lepší alternativu pro danou problematiku.
Jediné, co takové články způsobí, je že utvrdí jejich čtenáře o špatné situaci, blbé náladě a o tom, jací jsme obecně vzato hulváti.
Proto přicházím s nápady a řešeními, jak to lze změnit. To, co mohu nabídnout je osobní zkušenost, osobní změna, kterou zažijete a jako ujištění vám mohou být stovky lidí, kteří pod mým vedením, svou proměnu již zažili a zažívají.
Je pěkné někomu poradit: „Měl by ses chovat slušně.“, „Musíte zaujmout.” apod.
Jenže jak se má někdo chovat slušně, když ani neví, proč by to měl dělat, jak se to dělá a co pro to může udělat? Zjistit, proč to daný člověk chce/nechce udělat (například chovat se k někomu slušně), proč mu to nejde, jak by to měl udělat a co konkrétního, to už je mnohem rozsáhlejší téma.
„Chovejme se k sobě slušně!“ Co všechno si pod tím představit? Jak? Ke komu? Proč? Kdy? Jak se to pozná? Co z toho budu mít? Proč je to správně – protože mi to někdo říká?

Aby došlo k nějaké efektivní proměně, musíme brát každé takové prohlášení komplexně.
Já pomáhám lidem projít konkrétní kroky, ukazuji jim jasná a reálná řešení, kde začít, jak pokračovat, co dělat.

Problém nejsou nějací neurčití ONI tam někde venku. Například sobci nejsou jen ti OSTATNÍ. TI, kteří to dělají špatně. Přiznejme si – problém mám i já, sobec sídlí i ve mně. Můj největší nepřítel není někdo CIZÍ, ale jsem to JÁ sám (sama).

V Klubu Školy seznamování pojmenujeme problémy a na základě principů hledáme řešení pro každého zvlášť.
Tak jako jsme se naučili psát písmenko po písmenku, naučíme se příjemné a sebevědomé komunikaci krůček po krůčku. Získejte nejen obecný nadhled, ale jděte cestou „zevnitř ven“ – nejprve změním sebe, abych mohl změnit svět.
Neslibuji vám ráj na zemi, ale je tu šance, že vy si uděláte svůj vlastní svět krásnější.

Jaký je váš názor? Měli by spolu lidé více komunikovat? Častěji se scházet?

Jak si najít přátele a kamarády?

Jak si najít přátele a kamarády?

Je pohodlné přijít po náročném dni rovnou domů, převléct se do tepláků a natáhnout se k televizi. Ovšem takto přátele nenajdeme! Musíme překonat jisté pohodlí a udělat krok do neznáma. Potřebujeme být s lidmi v osobním kontaktu. To je klíč při navazování nových vztahů. Interakce je nezbytná! Právě díky ní rosteme jako lidé a zároveň vznikají nová seznámení.
Najděte si kamarády podle vašich zájmů. Přáli byste si mít kamaráda, se kterým můžete vyrazit pod stan, chodit do posilovny, občas na pivo nebo kamarádku, které se můžete vypovídat, chodit na večírky nebo na lekce tancování? Nemusíte to vše najít u jediného člověka. Často na své kamarády klademe zbytečně vysoké nároky. Najděte si jednoho kamaráda, který rád chodí do posilovny, druhého, se kterým vyrazíte na pánskou jízdu a to samé platí i u žen – můžete mít kamarádku „psycholožku“, „sportovkyni“, „pařmenku“.
Oslovte někoho ve svém okolí, o kom víte, že něco zajímavého podniká. Nebojte se odmítnutí. Společenští lidé – právě ti,které hledáte, váš zájem uvítají. Radujte se z nových seznámení a čerpejte novou sílu z nového vztahu.
Obnovte staré „zapomenuté“ kontakty. Možná máte kamarády, kteří se vám už před pár lety ztratili z dohledu, zkuste je najít pomocí sociálních sítí a zajděte na kávu. Třeba budete příjemně překvapeni a obnovíte staro-nový vztah.
Dělejte to, co vás baví. Začněte chodit na jazykové kurzy, zumbu nebo malování. Buďte aktivní. Při těchto příležitostech máte výbornou šanci na seznámení s někým zajímavým. Nebo se zapojte do dobrovolnické činnosti pro různé organizace. Poznáte lidi s dobrým srdcem, kteří se snaží pomáhat ostatním a mohou se stát vašimi dobrými přáteli.

Dělejte to, co vás baví. Začněte chodit na jazykové kurzy, zumbu nebo malování. Buďte aktivní. Při těchto příležitostech máte výbornou šanci na seznámení s někým zajímavým. Nebo se zapojte do dobrovolnické činnosti pro různé organizace. Poznáte lidi s dobrým srdcem, kteří se snaží pomáhat ostatním a mohou se stát vašimi dobrými přáteli.

Podrobný návod najdete v ebooku, který si bezplatně můžete stáhnout ZDE

uvodnistrana-stahnetesi-ebook