Tag Archives: Na co si dát pozor

Rady pro špatného řečníka

Rady pro špatného řečníka

Každý, kdo stojí před publikem, ať je jím jeden zákazník nebo celý dav lidí, vždy má jen jediný cíl: VYHRÁT! Přesvědčit. Získat lidi na svojí stranu. Vzbudit zájem, vyprovokovat obecenstvo, aby přemýšlelo o tom, o čem vy chcete – to je umění PREZENTACE!

Na vás záleží! Vy rozhodujete! Vy vedete! Nenechte se nikým znemožnit. Staňte se skvělým řečníkem, obchodníkem a leaderem!

Nikdo nechce být “mužem bez potlesku”!

Role řečníka spočívá v:

  • přípravě projevu
  • přípravě sebe sama na projev
  • přípravě na samostatný přednes projevu

 

Dobrá příprava vám dává prostor improvizovat. Návod k dobré přípravě najdete ZDE.

5 rad, které pomohou při projevu

  1.  Mluvte svižně a s nadšením.
  2. Používejte krátké věty a jasné myšlenky.
  3. Kontrolujte svoji řeč těla.
  4. Udržujte oční kontakt s publikem.
  5. Usmívejte se.

 

Video “Prezidentský Power Point” velmi dobře ukazuje, že UMĚNÍ PREZENTOVÁNÍ JE VAŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODOU!

Dobře se bavte. :-)

7 způsobů jak zabijete svou prezentaci

7 způsobů jak zabijete svou prezentaci

Jsou prezentéři, kteří vám pomohou dospat to, co jste v noci nestihli. Nebo jejich video vypnete hned po prvních 20 vteřinách. Často se bavíme na jejich účet, ale nikdo z nás k nim nechce patřit! Dnes se podíváme na…

7 nejdůležitějších chyb, kterými každý nezkušený prezentátor dokonale zabije vaši pozornost:

1. Chválí sám sebe a chlubí se tím, čeho už dosáhl

Margaret Thatcherová řekla: “Mít moc je jako být dámou. Pokud vám někdo musí říkat, že jí jste, pak jí nejste.” A já dodávám, že mnohem horší varianta je, když to navíc říká někdo sám o sobě.

Je v pořádku mít radost ze svých úspěchů a být si vědom svých kvalit. Pokud se na ně někdo zeptá, pak je na místě odpovědět a pochlubit se tím, z čeho máte takovou radost. Ale začít prezentaci samochválou je zabiják. Začne-li někdo hned ze startu mluvit o sobě, spáchal veřejnou řečnickou sebevraždu a současně otrávil 90% posluchačů. Každý dobrý prezentér ví, že ti lidé nepřišli proto, aby si poslechli, jak je skvělý. Přišli proto, aby se něco dozvěděli.

Má-li někdo potřebu vynášet veřejně na světlo své úspěchy a očekává-li pocty, pak ať to alespoň dělá chytře. Může to prohodit “jen tak” mezi připravenou řečí. Uvést vhodný konkrétní příklad ze svého života, na kterém bude každému jasné, že je vážně třída.

2. Mluví dlouho v kuse

Určitě už jsme někde slyšeli, že naše schopnost někoho v kuse prezentacesledovat je časově omezená. Naše pozornost odpadá většinou za 15 až 20 minut. Nezapojí-li řečník aktivně své posluchače do přednášky, bude pro ně “uspávačem hadů”.

V praxi to znamená, že potřebuje klást publiku chytré otázky, které zaujmou a budou posluchače nutit přemýšlet. Dobrý řečník sleduje, rozkládá a zase skládá paradigmata svých posluchačů. Ví, že jeho přednáška se neodehrává na tabuli nebo na podiu, ale v hlavách jeho publika!

3. Špatně odhadne své publikum

Pokud přednášející neumí dobře poznat své publikum, může být pro ně buď nesrozumitelný nebo nudný. Když nemá dostatek informací, neví ke komu mluví. Často ho mohou jehe vlastní paradigmata přivést na zcestí. Chyba je, když nedává pozor na signály, které k němu publikum vysílá. Neptá se. Nezjistí si očekávání. Nemá připravené trefné poznámky, na kterých si otestuje, čemu se posluchači zasmějí a čemu ne, aby zjistil, jak k nim má mluvit.

4. Mluví “do blba”

To znamená, že nemá oční kontakt. I když prezentér stojí ve světlech reflektorů a nemá šanci rozpoznat konkrétní výraz jednotlivých pohledů, vždy se má dívat lidem do tváří. Nikdy by neměl koukat přes sál na protější zeď nebo se otáčet čelem k prezentaci, která se za ním promítá. Zkušený řečník ví, že musím mluvit ke konkrétním lidem. V sále, kde sedí 200 a více lidí sice nemůže mít oční kontakt s každým zvlášť, ale své pohledy by měl rozdávat všemi směry.

5. Chybí emoce

Prezentace je suchopárná. Neodsýpá. Negraduje. Řečník se neumí usmívat do publika. Není-li dobrý herec a neumí-li před publikem prožít a ztvárnit různé emoce (zvlášť, když vypráví příběh), je to nuda. Navíc musí pamatovat na to, že aby jeho zklamání nebo radost dolehly i na posluchače, kteří ten příběh nezažili, musí trochu přehánět a přehrávat. Teprve pak s ním mohou lidé sdílet jeho nadšení nebo zklamání.

6. Neumí uspokojit očekávání

Když neví, co od něj lidé očekávají, nemůže jim to ani dát. Klíčovou součástí naplněných očekávání je příprava a správná propagace. Dobrý prezentér neslibuje nic, co ve skutečnosti neřekne. Je-li v časovém presu, od čehož by mu měla dobrá příprava pomoci, stejně by měl říct vše, co předem deklaroval. I kdyby ve zkrácené formě, i za tu cenu, že třeba přetáhne, ale nesmí to přejít bez povšimnutí. Každý účastník by měl v ideálním případě odcházet s pocitem “Jo! To je to, co jsem hledal. Přesně tohle jsem potřeboval!”

7. Je arogantní a projevuje nulovou empatii

Každý řečník a prezentér dostal z publika hloupou otázku. Nebo už podobnou věc vysvětloval tolikrát, že si ani neuvědomí, že mu vyklouzla jedovatá poznámka, která byla zcela zbytečná a mohla se druhého dotknout. Prezentér může působit arogantně, když se nezajímá, co se v druhých odehrává, a stačí mu, že on si řekl to svoje. Každý dobrý prezentér si čas od času sám sedne do řad posluchačů, aby okusil a zažil všechny kiksy přednášejících a mohl se z nich poučit, a nebo aby nasbíral novou inspiraci, jak dělat dobré prezentace!

Chcete-li vědět, jak udělat prezentaci, kde vám budou posluchači viset na rtech a nadšeně hltat každé vaše slovo, pak Prezentujte jako Ámos.

Jak zvládnout kritiku aneb když sendvič nestačí

Jak zvládnout kritiku aneb když sendvič nestačí

Kritiku od vás mnohem lépe a účinněji přijme člověk, se kterým máte naplněnou vzájemnou citovou nádrž. Ten, s kým máte citové konto (nádrž) v mínusu, vás bude za jakoukoliv kritiku nenávidět. Pravidelně přidávejte drobné vklady na vzájemná citová konta s lidmi. Jak?
Od raného dětství, kdy děti chodí na pískoviště, přes základní, středí školu, i práci lidé touží po tom, aby je okolí uznávalo, aby byli pro druhé důležití.
Podaří-li se vám ve společenském styku, aby se lidé po rozhovoru s vámi cítili spokojeni a měli pocit, že jsou uznáváni, našli jste si nové sympatizanty a kamarády. Udělali jste významné vklady do společných citových nádrží. Uznání si nezaslouží jen velké věci. Naučte se chválit maličkosti. Když se vám něco líbí, vyslovte uznání. Dodáváte tak lidem kuráž ukázat co je v nich. Zaslouženou pochvalou je motivujete. Budete-li oceňovat práci druhých, začnou oni nejspíš oceňovat i tu vaši.

Ve společnosti i s lidmi obecně hovořte o věcech společensky prospěšných, nových a zajímavých. Zvláštní a podivuhodné příběhy upoutají pozornost posluchačů. Mluvte o oblasti jejich koníčků a zájmů.

Na co si dát pozor a co dělá mnoho z nás! Nesnažte se v hovoru zdůrazňovat, co jste vy dokázali. Naopak – dejte druhému možnost povědět, co dokázal on! Tím vším plníte společné citové nádrže.

A co máme dělat, když je třeba druhému něco vytknout?!
Chcete-li se naučit kritizovat, aniž byste se druhého dotkli, pak zachovávejte tyto zásady:
1. chyby vytýkejte jen mezi čtyřma očima
2. s druhým mluvte jako se svým přítelem, kterého máte rádi a kterého si vážíte – budete tak volit vhodnější slova
3. uveďte, že i jiní se dopouštějí podobných chyb, že pro to máte pochopení
4. začněte tím, že pochválíte, co dělá daný člověk dobře
5. ukažte mu, jak se věc správně dělá, na co si má dát pozor, na co se zaměřit
6. nakonec opět trochu pochvalte a vyjádřete své přesvědčení, že zvládne danou věc napravit
7. jde-li to pak, kritizujte nepřímo
8. uvažte, zda kritiku je vhodné přednést hned anebo raději odložit – například, až se emočně uvolníte

O čem se s nimi budu bavit?!

O čem se s nimi budu bavit?!

Už jste někdy slyšeli někoho, jak si stěžuje: „Nemůžu jít na ten večírek / na to rande / na tu schůzku, nemám nic na sebe!“ Jo? Slyšeli? Možná z vlastních úst? :)
A už jste někdy slyšeli, jak někdo panikaří: „Co tam budu dělat! Nemám jim co říct! O čem se budu bavit?“

Když se chystáte na důležité setkání, jdete mezi významné lidi nebo na první rande, je přirozené, že promýšlíte, co si vezmete na sebe. Chcete vypadat dobře. Být sladění. Cítit se v oblečení pohodlně a sebevědomě. Vybrat správný oblek, košili, kravatu nebo kabelku, lodičky a rtěnku. Upravíte se, učešete, nalíčíte, navoníte. Výborně! Vypadáte skvěle!
Jenže!!! Nezapomněli jste náhodou na to nejdůležitější?!
Víte, co říct? O čem se bavit? Jak udělat dobrý dojem, až otevřete pusu? Jak být přesvědčivý, inteligentní, společenský, zábavný,…?

Stejně jako si na sebe nevezmete první tričko, které na vás vypadne ze skříně, tak byste neměli vyslovit jakoukoliv první myšlenku, která vám při vašem příchodu prolétne hlavou. Také se může stát varianta, že vám hlavou neprolétne vůbec nic a budete na druhé lidi jen zírat se zoufalým očekáváním, že vás někdo zachrání. Začnete být nervózní, potit se a v zoufalství se chytnete první myšlenky, která vám přijde na mysl a z vás vypadne něco jako: „No, už jsem si myslela, že to tady bude pěkná nuda, ale když vás vidím, tak už o tom nepochybuji. … Teda jako nepochybuji o tom, že to tu bude fajn. Hi! Co myslíte?“

Chcete-li se naučit jak dobře, sebevědomě, s klidem zvládnout jakékoliv setkání, zbavit se strachu z oslovení cizích lidí, nebýt nervózní a udělat na lidi dobrý dojem. Užívat si společenská setkání a být důvěryhodný obchodník, pak se vaším dobrým společníkem stane i ebook Když chceš víc…

Co o vás prozradí kritika...

Co o vás prozradí kritika…

Je prokázáno, že drtivá většina lidí kritizuje nebo chválí věci v závislosti na své momentální náladě. S daným předmětem, který se rozhodnou hodnotit, nemívá jejich názor nic společného. Ten, kdo má špatnou náladu, odsoudí prakticky jakýkoliv nápad, věc, situaci i člověka. Kdo je v dobré náladě, je přístupnější a hodnotí věci pozitivně. Více než na vás tedy záleží na člověku, který vás hodnotí. Proto bychom se měli méně starat o to, co si o nás jiní myslí, protože úspěch nebo neúspěch je osobní záležitostí každého z nás.

Doporučení: Pokud často kritizujete, asi máte často špatnou náladu. Možná by to chtělo změnit lidi, kterými se obklopujete, rozhodovat o svých náladách a snažit se vidět na druhých to lepší.

“Pro snadnou komunikaci si neberme věci osobně a sami vypněme onoho kritika v nás.” Olga Strnadová

tlacitko-stahnetesipremiovydokument-2