Všeobecné obchodní podmínky

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba. 

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost EMBERI PROduction s. r. o. IČO 10686401 se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2. Zmíněná společnost je výhradním prodejcem elektronických produktů a služeb dostupných na této webové stránce olgastrnadova.czProdávající není plátce DPH.

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je obvykle stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

6. Platby

Způsob platby je obvykle platební kartou. Na některých formulářích je na výběr i z dalších platebních metod, které si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným e-mailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti STRIPE.

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět na platební kartu nebo bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s obsahem produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na obsah produktu a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním zprávy e-mailu na adresu [email protected]. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu, zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. Pokud se jedná o fyzický produkt, bude odeslán Kupujícímu na doručovací adresu, kterou uvedl při objednání prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny.

9. Reklamace – nedoručení produktu

V případě, že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese [email protected]

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. S osobními údaji Kupujícího je nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví v rámci platných zákonů.

11. Právní příslušnost 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává prostřednictvím EMBERI PROduction s. r. o. v České republice.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022

Access The Training Now

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close