Rubriky (archiv): Podnikání

Video může  změnit váš život!

Video může změnit váš život!

Vnímáme, jak se rok za rokem mění náš život?
Internet, mobilní telefony, tablety a nejrůznější aplikace překopávají naše návyky a vstupují do lidského života tak nenápadně, že si to často ani neuvědomujeme. Před patnácti lety jste si mohli videem přilepšit o pár tisíc korun v pořadu „Neváhej a toč!“, dnes můžete díky videu vydělávat Číst dál

Rady pro špatného řečníka

Rady pro špatného řečníka

Každý, kdo stojí před publikem, ať je jím jeden zákazník nebo celý dav lidí, vždy má jen jediný cíl: VYHRÁT! Přesvědčit. Získat lidi na svojí stranu. Vzbudit zájem, vyprovokovat obecenstvo, aby přemýšlelo o tom, o čem vy chcete – to je umění PREZENTACE!

Na vás záleží! Vy rozhodujete! Vy vedete! Nenechte se nikým znemožnit. Staňte se skvělým řečníkem, obchodníkem a leaderem!

Nikdo nechce být “mužem bez potlesku”!

Role řečníka spočívá v:

  • přípravě projevu
  • přípravě sebe sama na projev
  • přípravě na samostatný přednes projevu

 

Dobrá příprava vám dává prostor improvizovat. Návod k dobré přípravě najdete ZDE.

5 rad, které pomohou při projevu

  1.  Mluvte svižně a s nadšením.
  2. Používejte krátké věty a jasné myšlenky.
  3. Kontrolujte svoji řeč těla.
  4. Udržujte oční kontakt s publikem.
  5. Usmívejte se.

 

Video “Prezidentský Power Point” velmi dobře ukazuje, že UMĚNÍ PREZENTOVÁNÍ JE VAŠÍ KONKURENČNÍ VÝHODOU!

Dobře se bavte. :-)

MLM svléká lidi do naha

MLM svléká lidi do naha

Nejprovokativnější článek poslední doby

Více než 20 pádných důvodů proč by měl MLM dělat každý!

Co MLM dává? Čím vás obohatí? Proč se to vše nikde jinde nenaučíte tak jako v MLM?

Na trhu je mnoho různých firem, které o sobě tvrdí, že dělají síťový marketing. Pro účely tohoto článku budeme mluvit o skutečném MLM s kvalitními produkty a funkčním systémem.

1. Když ukážete někomu marketingový plán, máte ho jako na talíři. Je to jako kdybyste ho svlékli do naha! Přesně víte, jak má rád sám sebe. Nakolik si věří. V jakých paradigmatech žije. Jaká zažil životní zklamání. Jestli věří nebo nevěří lidem. Zda je ochotný učit se. Jestli je to pozér. Jak moc je myšlením vlevo. Jaké má sny. Jestli už vzdal svoje přání a cíle nebo je ochotný pro ně něco riskovat. Jak moc je pohodlný. Jestli je cílevědomý. Jaké jsou jeho schopnosti komunikovat s lidmi. Zda umí naslouchat. Zda má rád lidi a touží lidem sloužit a pomáhat.

2. Nikde jinde nepoznáte tolik lidi a natolik dobře jako v MLM. Setkáte se s lidmi z různých vrstev, různého vzdělání, náboženství, osobní filozofie, s různými motivy, návyky a postoji.

3. Lidé vás potřebují, jenom většina o tom ještě neví! Když jde někdo k doktorovi, jde tam s přesvědčením, že doktora potřebuje. Vy k druhým přicházíte s možností, jak můžou začít pracovat sami na sebe, pomáhat druhým, vést lidi k práci a zodpovědnosti, zajistit si finanční svobodu a mít více času na to, co je pro ně důležité.

Jedna z důležitých věcí, kterou vás MLM naučí, je otevírat lidem oči. Nemůžete druhé nutit, aby se změnili. Naučíte se s respektem jejich svobodné vůle mluvit tak, aby byli ochotní oči alespoň pootevřít. Vidět svět na chvíli novým pohledem. Jedině tak jim můžete pomoci. Kolik lidí toto umění ovládá? Každému by se hodilo! Každý, kdo ho ovládá, získává větší vliv. Tuto cennou dovednost vás naučí právě v MLM.

4. Naučíte se snít.

5. Získáte zdravé sebevědomí. Pochopíte, že „Ne.“ není o vás, ale o těch druhých. Prostě ještě nejsou připraveni. Všechno je o správném načasování a pro tyto lidi není správný čas.

6. Nastavíte si svoje hranice. Nenecháte se nikým vláčet. Nebudete nikomu ustupovat, měnit termíny.

7. Naučíte se po lidech citlivě chtít, aby udělali rozhodnutí. To je opět velké umění – dovést člověka k rozhodnutí.

8. Naučíte se respektu ke svobodné vůli všech.

9. MLM přehnaně sebevědomým a namyšleným lidem srazí hřebínek, když uvidí, jak s nimi někteří „chytráci“ jednají a že zase nejsou takoví borci, jak si mysleli a začnou být normální.

10. Nesebejistým zase pomůže, když uvidí, jak za nimi stojí jejich sponzor a tým, který jim chce pomoci, vede je, učí je a pomáhá jim.

11. Chudí uvidí, jak pestrý svět na ně čeká na cestě úspěchu. Že mají potenciál změnit svoji stávající finanční situaci.

12. Bohatí pochopí, kolik lidí potřebuje jejich pomoc. Kolik lidí každý měsíc žongluje s každou korunou, aby zaplatili všechny složenky.

13. Vzdělaní pochopí, že jejich tituly pro úspěch nehrají důležitou roli. Často budou s nadšením tleskat řečníkům na pódiu, kteří nemají ani dokončenou střední školu.14. Naučí vás trpělivosti s lidmi. S těmi, co si málo věří nebo se pomaleji učí.

15. Naučíte se přiměřené tvrdosti a ráznosti ve svém vystupování, protože nejste Armáda spásy.

mlm16. Díky MLM pochopíte, jak druzí lidé myslí. Hned, jak si s vámi někdo sedne ke stolu, po pár minutách nebo spíše vteřinách víte, kdo před vámi sedí. Jak s ním máte jednat. Okoukáte a intuitivně se naučíte všechny signály, které vysílá člověk, který se s vámi nechce bavit, nebo ten, kterého zajímá, co mu řeknete, ihned vidíte, zda je to člověk, který je nejistý, podezíravý, nechápající, nebo člověk rozhodný, sebevědomý a připravený jednat.

17. Budete nazpaměť znát všechny výmluvy a důvody, proč to nebo ono. Takže se už nenecháte od druhých vodit za nos. Obecně lépe prokouknete lež.

18. Budete vědět, po čem lidé touží. A budete mít nástroj, kterým si můžou své sny splnit.

19. Naučíte se prezentovat. Budete umět mluvit k lidem, dotýkat se jejich srdce.

20. Získáte potřebné vůdčí schopnosti.

21. Budete myslet nezávisle. Rozšíříte si neuvěřitelným způsobem obzory. Každý den budete mít u stolu nové a nové lidi.

22. Získáte si respekt, nové přátele, finanční svobodu.

23. Pocítíte jaké to je, když máte kolem sebe lidi, kteří vás podrží, kteří se vás zastanou, kteří pracují, protože vám věří a chtějí společně s vámi růst.

24. Uvědomíte si, že když druzí mluví negativně na vaši adresu, mluví ve skutečnosti sami o sobě.

reklama-sponzorovaciprocesodadoz-leaderboard-750x100

7 způsobů jak zabijete svou prezentaci

7 způsobů jak zabijete svou prezentaci

Jsou prezentéři, kteří vám pomohou dospat to, co jste v noci nestihli. Nebo jejich video vypnete hned po prvních 20 vteřinách. Často se bavíme na jejich účet, ale nikdo z nás k nim nechce patřit! Dnes se podíváme na…

7 nejdůležitějších chyb, kterými každý nezkušený prezentátor dokonale zabije vaši pozornost:

1. Chválí sám sebe a chlubí se tím, čeho už dosáhl

Margaret Thatcherová řekla: “Mít moc je jako být dámou. Pokud vám někdo musí říkat, že jí jste, pak jí nejste.” A já dodávám, že mnohem horší varianta je, když to navíc říká někdo sám o sobě.

Je v pořádku mít radost ze svých úspěchů a být si vědom svých kvalit. Pokud se na ně někdo zeptá, pak je na místě odpovědět a pochlubit se tím, z čeho máte takovou radost. Ale začít prezentaci samochválou je zabiják. Začne-li někdo hned ze startu mluvit o sobě, spáchal veřejnou řečnickou sebevraždu a současně otrávil 90% posluchačů. Každý dobrý prezentér ví, že ti lidé nepřišli proto, aby si poslechli, jak je skvělý. Přišli proto, aby se něco dozvěděli.

Má-li někdo potřebu vynášet veřejně na světlo své úspěchy a očekává-li pocty, pak ať to alespoň dělá chytře. Může to prohodit “jen tak” mezi připravenou řečí. Uvést vhodný konkrétní příklad ze svého života, na kterém bude každému jasné, že je vážně třída.

2. Mluví dlouho v kuse

Určitě už jsme někde slyšeli, že naše schopnost někoho v kuse prezentacesledovat je časově omezená. Naše pozornost odpadá většinou za 15 až 20 minut. Nezapojí-li řečník aktivně své posluchače do přednášky, bude pro ně “uspávačem hadů”.

V praxi to znamená, že potřebuje klást publiku chytré otázky, které zaujmou a budou posluchače nutit přemýšlet. Dobrý řečník sleduje, rozkládá a zase skládá paradigmata svých posluchačů. Ví, že jeho přednáška se neodehrává na tabuli nebo na podiu, ale v hlavách jeho publika!

3. Špatně odhadne své publikum

Pokud přednášející neumí dobře poznat své publikum, může být pro ně buď nesrozumitelný nebo nudný. Když nemá dostatek informací, neví ke komu mluví. Často ho mohou jehe vlastní paradigmata přivést na zcestí. Chyba je, když nedává pozor na signály, které k němu publikum vysílá. Neptá se. Nezjistí si očekávání. Nemá připravené trefné poznámky, na kterých si otestuje, čemu se posluchači zasmějí a čemu ne, aby zjistil, jak k nim má mluvit.

4. Mluví “do blba”

To znamená, že nemá oční kontakt. I když prezentér stojí ve světlech reflektorů a nemá šanci rozpoznat konkrétní výraz jednotlivých pohledů, vždy se má dívat lidem do tváří. Nikdy by neměl koukat přes sál na protější zeď nebo se otáčet čelem k prezentaci, která se za ním promítá. Zkušený řečník ví, že musím mluvit ke konkrétním lidem. V sále, kde sedí 200 a více lidí sice nemůže mít oční kontakt s každým zvlášť, ale své pohledy by měl rozdávat všemi směry.

5. Chybí emoce

Prezentace je suchopárná. Neodsýpá. Negraduje. Řečník se neumí usmívat do publika. Není-li dobrý herec a neumí-li před publikem prožít a ztvárnit různé emoce (zvlášť, když vypráví příběh), je to nuda. Navíc musí pamatovat na to, že aby jeho zklamání nebo radost dolehly i na posluchače, kteří ten příběh nezažili, musí trochu přehánět a přehrávat. Teprve pak s ním mohou lidé sdílet jeho nadšení nebo zklamání.

6. Neumí uspokojit očekávání

Když neví, co od něj lidé očekávají, nemůže jim to ani dát. Klíčovou součástí naplněných očekávání je příprava a správná propagace. Dobrý prezentér neslibuje nic, co ve skutečnosti neřekne. Je-li v časovém presu, od čehož by mu měla dobrá příprava pomoci, stejně by měl říct vše, co předem deklaroval. I kdyby ve zkrácené formě, i za tu cenu, že třeba přetáhne, ale nesmí to přejít bez povšimnutí. Každý účastník by měl v ideálním případě odcházet s pocitem “Jo! To je to, co jsem hledal. Přesně tohle jsem potřeboval!”

7. Je arogantní a projevuje nulovou empatii

Každý řečník a prezentér dostal z publika hloupou otázku. Nebo už podobnou věc vysvětloval tolikrát, že si ani neuvědomí, že mu vyklouzla jedovatá poznámka, která byla zcela zbytečná a mohla se druhého dotknout. Prezentér může působit arogantně, když se nezajímá, co se v druhých odehrává, a stačí mu, že on si řekl to svoje. Každý dobrý prezentér si čas od času sám sedne do řad posluchačů, aby okusil a zažil všechny kiksy přednášejících a mohl se z nich poučit, a nebo aby nasbíral novou inspiraci, jak dělat dobré prezentace!

Chcete-li vědět, jak udělat prezentaci, kde vám budou posluchači viset na rtech a nadšeně hltat každé vaše slovo, pak Prezentujte jako Ámos.

Nekonečný seznam těch správných lidí, které hledáte

Nekonečný seznam těch správných lidí, které hledáte

Oslovit, poznat, zaujmout a vzít si kontakt na potencionálního prospekta je dovednost, která změnila životy mnoha lidí na životy bohatých.

Všichni jsme v networku, ať děláme cokoliv. V prodeji, službách i osobním životě nejlépe funguje doporučení známý známému. Když jste například spolupracovník v nějakém networku nebo finanční poradce, pak svoji síť potřebujete vytvářet pravidelně a efektivně.
Většinou lidé neuspějí právě proto, že nedokáží vytvořit fungující tým, síť spolupracovníků a stálých zákazníků.

Jedno z klíčových pravidel úspěchu každého obchodníka říká: „Přidávejte na svůj seznam prospektů, potencionálních zákazníků,… 20 nových kontaktů týdně.“
Když tuhle větu řeknete nováčkovi a nevysvětlíte a neukážete mu, jak to má udělat, bude akorát zmatený a vyděšený. Dříve nebo později dospěje na konec seznamu potencionálních spolupracovníků nebo zákazníků, který si na začátku napsal (opsal ze svého telefonu).
Člověk, který má seznam čítající 500 jmen, začíná být u čísla 399 nervózní. V pozvání na schůzku nebo při prezentaci tlačí na pilu. Je pod tlakem a tak přichází nejen o vztahy, ale i o peníze.
Když naučíte nového kolegu efektivně kontaktovat kohokoliv a kdekoliv – dělat si známé, budete mít v týmu sebevědomého, ostříleného hráče se správným postojem a nikdy nekončícím seznamem. Člověk, který umí konverzovat s kýmkoliv při jakékoliv příležitosti a navázat si vztah s lidmi, je pro váš byznys klíčový.

Jak na to?

Lidé, kteří potřebují doplňovat pravidelně a smysluplně svůj seznam kontaktů, většinou překonávají dvě překážky.
1. Mají trému, cítí se trapně
2. Neví, o čem s lidmi mluvit a jak si říct o kontakt

Chcete-li se zbavit trémy a obav z oslovování nových lidí, pak pro vás bude ideální 5 krokový trénink.
První krok: Navažte s 5 lidmi oční kontakt a usmějte se na ně.
Druhý krok: S novými 5 lidmi navažte oční kontakt, usmějte se, pozdravte je, pochvalte je, udělejte jim laskavost nebo požádejte o pomoc.
Třetí krok: S dalšími 5 lidmi navažte oční kontakt, usmějte se, pozdravte, pochvalte nebo požádejte o pomoc a zapovídejte se.
Čtvrtý krok: S dalšími 5 novými lidmi udělejte totéž, ale během zapovídání stočte rozhovor na konkrétní téma. Dejte si předem cíl, o čem se budete chtít s daným člověkem bavit a zavést na to řeč.
Pátý krok: S dalšími 5 lidmi navažte oční kontakt, usmějte se, pozdravte, pochvalte nebo požádejte o pomoc, zapovídejte se, stočte rozhovor na konkrétní téma a vezměte si číslo.

Doporučuji jednotlivé kroky nepřeskakovat! Když budete toto pravidelně procvičovat, tak za pár týdnů uvidíte jasné výsledky. Budete sebevědomější, přitažlivější pro lidi, nápaditější během konverzace, budete mít lidi takzvaně lépe zmáknuté – budete vědět jak reagují, co můžete čekat, vyzkoušíte si, co vám funguje lépe a co méně. Naučíte se mnoho! Potom už nebudete mít strach oslovit kohokoliv, kdekoliv.

Nyní se podívejme na to, o čem s lidmi můžeme mluvit:

FORM je zkratka složená z počátečních písmen slov: Rodina, Práce, Volný čas, Peníze. V angličtině FORM (Family, Occupation, Recreation, Money).
Lidé často přemýšlí, o čem s ostatními mluvit. Problém je, když jsou přesvědčeni, že nemají s ostatními nic moc společného. O tématech, jako jsou rodina, práce a volný čas se dá mluvit téměř s kýmkoliv. Všichni prožíváme v podstatě podobné starosti a radosti.

Rodina: Přáli by si trávit více času se svou rodinou? Věnovat se více dětem, manželce, mít čas na kroužky s dětmi, mít čas na babičku…

Práce: Zjistěte, zda jsou lidé spokojení se svým zaměstnáním. Jestli tráví v práci tolik času, kolik chtějí a jsou za to náležitě odměněni.

Volný čas: Co by dělali, kdyby měli více volného času? Co je baví? Co mají rádi? Kolik času a peněz můžou své zálibě dopřát?
Peníze: Zajímejte se, zda chtějí nový dům, auto, jet na dovolenou, eventuálně potřebují splatit dluhy. Co si chtějí koupit a ještě si nekoupili.

Tyto dovednosti musí zvládat každý obchodník, který chce být úspěšný. Pokud přemýšlíte, jak zlepšit komunikační a seznamovací dovednosti ve vašem týmu, podívejte se na Školu seznamování. Cílem je zvýšit vaší společenskou přitažlivost, důvěryhodnost, sebevědomí a pomoci vám efektivně a bez stresu kontaktovat nové prospekty. Stáhněte si bezplatně jednoduchý návod.

tlacitko-stahnetesipremiovydokument-2

Boxerský ring nebo pracovní porada?

Boxerský ring nebo pracovní porada?

Máte si připravit pracovní poradu, vedete tým a potřebujete čas věnovaný setkání využít co nejefektivněji?

Pak je vám jasné, že program porady musíte pečlivě připravit. První otázka, kterou si musíte zodpovědět je: Proč děláte tuto poradu? Co je jejím cílem? Kdo se jí bude účastnit? Pak dospějete k dalšímu kroku a to je: Jak poradu povedete? a teprve nakonec: Co budete probírat?

Na základě toho sestavíte plán porady. Ten by měl být přehledný, měl by dávat prostor pro otázky, návrhy (brainstorming), měl by mít chronologický sled, aby na sebe jednotlivé body navazovaly a jejich obsah nebo výstup se nabaloval tzn. vycházelo jedno z druhého. Zmatené listování papíry, skákání z jednoho tématu do druhého, předbíhání a vracení se v tématech i v debatě působí jen zmatek.

Při přípravě porady potřebujete již dopředu pracovat s myslí vašich kolegů nebo podřízených tak, abyste společně dospěli k cílům. Během zasedání se držte plánu a projednejte každý bod za bodem. Shrňte vždy výsledky každé jednotlivé diskuse, která proběhne k jednotlivým otázkám. Na konci porady shrňte k čemu jste dospěli a proč jste k tomuto závěru dospěli – je to velmi důležité pro motivaci, nasměrování a pochopení celé věci každým členem týmu! Zopakujte: kdo má jaký úkol, jaké jsou termíny, jak se úkol provede, kdo je za co zodpovědný, kdo bude kontrolovat splnění termínů apod.

Pamatujte: své podřízené, kolegy nebo spolupracovníky svoláváte proto, abyste díky synergii dokázali více, než na co byste přišli vy sami. Během krátké doby dokáže kolektiv vyprodukovat větší počet myšlenek a nápadů než jednotlivec. Nápady a myšlenky by měly být během porady okamžitě vyhodnoceny. Špatné zamítnuty a dobré rozvíjeny.

Jako vedoucí porady byste měli oplývat taktem, sebeovládáním, smyslem pro humor, být nestranní a svědomití v přípravě programu. Jako vedoucí promyslete před poradou problémy, o nichž budete diskutovat. Připravte si krátké úvodní slovo a zakončete ho otázkou, jež otevře první diskuzi. Vaše první slova by měla navodit přátelskou uvolněnou a důvěrnou atmosféru.

Mějte připravené také dílčí otázky, které vám pomohou rozvíjet diskusi dál. Před poradou si zajistěte místnost nebo jiné vhodné prostory (úspěch porady značně záleží i na prostředí, v němž se koná) a rozešlete pozvání všem účastníkům. Nezapomeňte v pozvánce uvést všechny potřebné údaje. Před poradou se ujistěte, zda bylo připraveno a zajištěno vše, co bude třeba.

Až projednáte dílčí otázky, položte následnou otázku, abyste se dostali k jádru věci. Často to může být: “Proč?”. Sledujte pozorně diskusi a dělejte si poznámky. Jako vedoucí dbejte také na to, aby se do diskuze zapojili všichni zúčastnění. To znamená, že příliš hovorného účastníka porady budete muset mírnit, aby se i ostatní dostali ke slovu. Naopak málomluvného či ostýchavého účastníka pobízejte, aby vyjádřil svůj názor. Současně nesmíte dovolit, aby porada byla rušena soukromými rozhovory mezi účastníky. Účastníci porady nemají skákat do řeči druhým nebo je přerušovat svými poznámkami.

Dochvilnost je cností králů – proto začněte poradu přesně bez ohledu na opozdilce. Neznají-li se navzájem jednotliví účastníci porady, mělo by proběhnout krátké představení. Vyzdvihněte každého člena porady v čem je dobrý. A oslovujte během porady všechny jménem, zvažte zda křestním nebo příjmením.

Na konci porady poděkujte všem za společnou práci. Měl-li někdo klíčové nápady, oceňte to. Nabídněte, že budete po poradě ještě patnáct minut k dispozici pro případnou potřebu individuálně probrat podrobností konkrétních úkolů.

Vstupte do vašeho světa podvědomí

Vstupte do vašeho světa podvědomí

Pracujete na sobě, vzděláváte se, motivujete se, chodíte na kurzy, čtete moudré knihy, posloucháte pravidelně audia od úspěšných. Víte přesně, co máte dělat, ale nevidíte výsledky, které byste chtěli?

Co je špatně? Proč vám to nefunguje? Většina lidí ví, co má dělat, ale neví JAK a nebo mají v sobě nějaké zábrany, které jim to takzvaně nedovolí.

Co s tím? Potřebujeme se dostat do našeho podvědomí, vstoupit do něj a pracovat přímo ve sféře našich automatických programů, starých vzorců, přesvědčení, zbavit se obav, obviňování… Naučit se relaxovat a přeprogramovat náš “software”.

Tentopodvědomí program je pro každého, kdo chce zlepšit svoje zdraví, dostat se z dluhů a zažívat finanční svobodu, kdo potřebuje, mít vztahy, po kterých touží, být uvolněný a mít víc energie, pracovat lépe se svým časem, zbavit se stresu, odpočívat, být efektivnější – obsáhne opravdu všechny klíčové oblasti vašeho života a navíc vás přesně a konkrétně naučí, jak bezpečně nastavit svoje podvědomí pro lásku, růst, úspěch, zdraví, peníze…

Tento program pro vás připravil Dragan Vujovič – lektor osobního rozvoje, ředitel Silva Method International pro východní a střední Evropu. Za 27 let praxe v oblasti mentálního tréninku vytvořil 62 vzdělávacích programů, realizoval více než 500 seminářů a osobně školil a trénoval více než 45 000 lidí v mentálním tréninku a technikách pro větší využití mozku. Mezi jeho klienty patří nadnárodní i tuzemské společnosti, sportovní týmy a reprezentační výběry.

Věřím, že víte, co chcete ve svém životě dosáhnout. A pravděpodobně jste už slyšeli nebo četli nejrůznější návody na úspěch. Víte, co máte dělat, tak teď se naučte JAK. Proto vám chci doporučit jedinečný program, který vám skutečnou praktickou cestu ke změně ukáže.

Také můžete objevit:

Jak umění SEZNAMOVÁNÍ ovlivňuje budování značky?

Jak umění SEZNAMOVÁNÍ ovlivňuje budování značky?

Už jste se někdy zamysleli nad hloubkou umění komunikovat a seznamování? Dnes jsem si na toto téma povídala s Tomášem Lukavcem  (Brand Manager – autor programů Banán za milion, Dr. kouč. Expert, který stojí za budováním některých významných značek).

Jak tedy umění seznamování ovlivňuje budování značky? Podívejte se na video

Chtěli byste vědět víc o umění seznamování a komunikace? Prohloubit své znalosti? Uvést do praxe některé návyky? Klikněte na tlačítko a přidejte se bezplatně k účastníkům mini video kurzu Škola seznamování ZDE

[button mode=”link” href=”http://skolaseznamovani.cz”]Škola seznamování[/button]

Stáhněte si Premiový dokument (1xA4 ve formátu pdf) 3 kroky k získání společenské přitažlivosti, opravdového vlivu a zdravých vztahů.

tlacitko-stahnetesipremiovydokument-2