Slova jako zbraň se používají, co svět světem stojí. Často si ani neuvědomujeme, jakou škodu můžou slova napáchat.

1. Mluvíte o svém partnerovi špatně před druhými?

Kdo mluví špatně o svém partnerovi, mluví ve skutečnosti špatně sám o sobě. Vaše stížnosti a posuzování ve smyslu: „On je úplně nemožnej.“ mluví ve skutečnosti o vás samotných! Je těžké si to přiznat. Ovšem často je partnerovo špatné chování zrcadlem našich vlastních chyb.
„Je úplně nemožnej?! Vážně? Tak proč sis ho vybrala?“ Jasně, nemůžete za všechno. S některými lidmi je opravdu těžké vycházet, ale stížnosti směrem ven, vždy situaci ještě zhorší! Pokud budete schopni toto přijmout, můžete hodně věcí změnit k lepšímu.

Partnerské problémy neřešte s kamarádkami u kávy nebo v hospodě nad půllitrem piva. Řešte je doma v soukromí mezi čtyřma očima. Co myslíte, že vám řekne většina kamarádek? „Víš, on má pravdu, to ty se chováš špatně.“ V 95 % případů ani náhodou! Kamarádi budou vždycky na vaší straně, i když se mýlíte. Těch 5 % zbývá na skutečné přátele s nadhledem, kteří vám budou schopni říci pravdu, i když není příjemná.

Když se doma hádáte, mluvte vždy sami za sebe a o svých pocitech. Vyhoďte z diskuze názory vašich kamarádek. Nehodnoťte druhého, ale vyjádřete, co prožíváte. Neříkejte: „Ty mě pěkně štveš.“ Raději řekněte: „Mně vadí…, mně se nelíbí…“. Vyjadřování ve stylu „každého tím štveš“, „všichni si stěžují“ je nedůstojné. Kdo jsou všichni? Vy, vaši rodiče a přátelé? Pokud ano, právě jste proti vašemu partnerovi postavili neviditelnou armádu a tím znásobili jeho vzdor.

Myslíte si, že nejste kritický člověk?
Zkuste si jednoduchý test. Vzpomeňte si, jak reagujete, když uděláte nějakou chybu. Třeba, když upustíte něco na zem. Vylijete hrnek s kávou. Zapomenete někomu zavolat nebo něco koupit. Kritičtí lidé často sami sobě vynadají: „Já jsem ale blbec!“, „Sakra! To se mi teda povedlo.“ nebo si nad sebou alespoň znechuceně povzdechnou.

Když nadáváte sami sobě, jen těžko nebudete nadávat ostatním. Pokud jste kritický člověk, měli byste tuto svoji vlastnost dostat pod kontrolu, než vám úplně zničí vztah. Málokdo chce žít s člověkem, který neustále pouze kritizuje a ponižuje.

2. Vytahujete minulost

Často při hádce dochází k tomu, že se vytahují staré věci. Něco, co má být už dávno odpuštěné, smazané a zapomenuté, náhle zamoří ovzduší. Hádejte se v přítomnosti! Při kritizování buďte srozumitelní. Cílem dobré kritiky je pomoci kritizovanému. Buďte co možná nejkonkrétnější a mluvte o konkrétní a aktuální situaci. Vždy popisujte chování, nikdy nezobecňujte a nesnažte se hodnotit člověka jako takového ani jeho charakterové kvality. Zapomeňte na věty: „Jsi nezodpovědnej!“, raději řekněte: „Bylo od tebe nezodpovědné, že si…“

3. Nevíte, s kým se hádáte

Hádáte se skutečně s vaším partnerem a opravdu vám natolik vadí, že něco slíbil a pak to neudělal? Nebo se podvědomě hádáte se svoji matkou nebo ex-manželem?
Každý s sebou životem táhne tíživé vědro plné bolestivých vzpomínek a zkušeností. Partner vám (často i nevědomě) ublíží, protože svým jednáním ve vás otevře stará zranění, která způsobil už někdo před ním. Udělal něco, co vám třeba i na nevědomé úrovni, připomnělo chování vašeho otce, bratra, dětí ze školy. A vy si vylijete vztek na člověka, kterého milujete. Odnese si to za všechny podobné chyby vašich rodičů, i vašeho bývalého.
Pro štěstí každého člověka je nezbytné, aby se naučil odpouštět. Nenosil v sobě stará zranění a nevyřešený hněv. Hněv může člověka zmrzačit natolik, že si následky nese do konce života.
Také proto byste měli problémy řešit hned, když jsou aktuální. Nenechejte v sobě dřímat starou zlobu, protože se pak vynoří v mnohem horší podobě.

4. Sprejujete kolem sebe urážky

Co jste už mockrát slyšeli a nikdy by to nemělo vyjít z vašich úst:

„Jsi úplně blbá.“ je hodnocení člověka jako takového. „To si udělala blbě/špatně.“ je lepší varianta. Říci: „Nelíbí se mi, cos udělala, protože…“ je nejvhodnější.
Určitě znáte špatnou kritiku: „Ty se to snad nikdy nenaučíš.“ nebo „Jsi ubohá.“, kritizovanému neposkytuje žádnou konkrétní informaci a navíc snižuje jeho schopnost věci změnit.

Pokud chcete dosáhnout nějaké změny, potřebujete sdělit druhým vaší představu a vaše očekávání: „Já bych to chtěl takhle a takhle, protože… Co můžu udělat pro to, abys příště…“

Nepoužívejte urážlivé poznámky. Místo: „Copak nevidíš, že to, co jsi řekla, vymyslela… je úplná pitomost? Jak můžeš být tak hloupá?!“ Reagujte: „Slyšel(a) jsem tvůj názor. Chtěl bych ti navrhnout jiné řešení, protože si myslím, že z něho budeme mít větší užitek oba.“

Chcete-li, aby vaše kritika byla brána vážně, naučte se i chválit a pozitivně hodnotit. Chcete-li druhého o něčem přesvědčit, musí vám důvěřovat. Pokud ví, že si ho vážíte a vidíte jeho kvality, bude vaši kritiku přijímat. Abyste to dokázali, potřebujete být kromě milenců a manželů, také přátelé.

Pokud začnete s partnerem soupeřit a snažíte se vyhrát každou bitvu, pak prohráváte celý vztah. Slova můžou člověka zranit nebo posílit. Slova devastují i budují vaše sebevědomí a vztahy. Dávají růst nebo uvadat vašim talentům, schopnostem i snům.

Myslíte si: „Přece mám pravdu! Jsem v právu!“ a proto se snažíte druhého trumfnout. Často bezcitně. Hlavně ať je po vašem. Utlučete partnera argumenty. Máte poslední slovo. Zanadáváte si, aby se vám ulevilo. Možná vám to přinese na chvíli pocit vítězství, ale vašemu partnerovi jste zasadili zbytečnou a bolestivou ránu.

Slova mají moc! Proto pozor na to, co říkáte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.